jurinova jesen katarina dzunkovaKysucká knižnica v Čadci pripravila pre čitateľskú verejnosť cyklus sprievodných podujatí 16. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza - Jurinova jeseň.

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo koncom minulého roka online, formou videozáznamu na internetovej stránke knižnice. Sprievodné podujatia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou literárnej súťaže sa presunuli z dôvodu pandemických opatrení na priaznivejšie obdobie. V dňoch 25. 5. – 27.5.2021 za účasti verejnosti, spisovateľov, členov odbornej poroty a finalistov súťaže sme na Kysuciach vzdali spoločne hold súčasnej i minulej duchovnej tvorbe v oblasti literatúry,  výtvarného umenia a architektúry. Hlavným partnerom celoslovenského podujatia bol Fond na podporu umenia, spolupracujúce organizácie, Mesto Turzovka, Obec Klokočov a podporili ho i mnohí mediálni partneri.

Prvým zaujímavým podujatím bola autorská beseda s akademickým maliarom Pavlom Muškom, ktorá nadväzovala na jeho výstavu inštalovanú v knižnici pod názvom „Hľadanie súvislostí“. Diela súvisiace s architektúrou a sakrálnou tvorbou tvorili tri základné okruhy – mozaiku, vitráž a digitálnu tlač obrazov krížovej cesty.

jurinova jesen pavol muskaPavol Muška

jurinova jesen pavol holestiakPavol Holeštiak

Na druhý deň sa študenti a čitateľská verejnosť bližšie oboznámili s knižným titulom „Zlatá kniha Pavla Hrtusa Jurinu“ na besede s jej autorom Pavlom Holeštiakom.

Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo celkovo 61 autorov

Finalisti literárnej súťaže, ktorí na Kysuce pricestovali z celého Slovenska a dokonca aj z Rakúska, sa na vyhodnocovacom seminári stretli s členmi odbornej poroty súťaže pánom Teodorom Križkom, Jánom Gallikom a Katarínou Džunkovou. V úvode seminára pozdravila účastníkov súťaže riaditeľka knižnice Janka Bírová a odovzdala víťazom diplomy a zborník vybraných prác literárnej súťaže, ktorý v minulom roku vydala Kysucká knižnica v Čadci. Prvé miesto v kategórií próza a hlavnú cenu Pavla Hrtusa Jurinu získal Jozef Páleník, na druhom mieste sa umiestnil Jerguš Radačovský a tretie miesto získala Zuzana Martišková. V kategórií poézia nebolo udelené prvé miesto. Druhé miesto získal Ondrej Šály a na treťom mieste sa umiestnila Lenka Kóňová. V oboch kategóriách boli udelené aj čestné uznania a dve mimoriadne ceny udeľované účastníkom z radov duchovných. Cenu Jána Harantu získal vdp. Branislav Valkovič a Cenu Františka Tagányho vdp. Pavol Ondrík.

jurinova jesen teodor krizkaTeodor Križka

Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo celkovo 61 autorov a odborná porota hodnotila 160 literárnych príspevkov z oblasti poézie a prózy.

Sprievodné podujatia 16. ročníka Jurinovej jesene pokračovali aj na tretí deň zaujímavými aktivitami. Doktorantka Karlovej univerzity v Prahe, poetka, prozaička a prekladateľka Katarína Džunková vystúpila s prednáškou o najstarších prekladoch biblických textov pod názvom „Význam staročeského biblického prekladu v kontexte písomníctva“. Vysokoškolský pedagóg, literárny historik a výskumný pracovník, riaditeľ ÚSJK na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, docent Ján Gallik priblížil dve významné osobnosti kresťanskej a duchovnej tvorby v prednáške „Fenomén smrti v tvorbe Jána Čepa a Pavla Straussa“.

jurinova jesen katarina dzunkovaKatarína Džunková

jurinova jesen jan gallikJán Gallik

Cyklus prednášok uzatvorilo vystúpenie básnika, editora a šéfredaktora časopisu Kultúra – dvojtýždenníka závislého od etiky pána Teodora Križku na tému „Tradícia a modernosť v duchovnej tvorbe“. Sprievodné podujatia 16. ročníka Jurinovej jesene 2020 ukončila pietna slávnosť pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu v Klokočove.

Sme veľmi radi, že sa nám napriek nepriaznivým podmienkam minulého a začiatku tohto roka podarilo realizovať plánované podujatia s účasťou verejnosti, samozrejme pri dôslednom dodržaní všetkých epidemiologických nariadení. Kysuce a knižnica konečne ožila ruchom, duchovným slovom, umením a stretnutiami s významnými osobnosťami kultúry, literatúry a umenia.

Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým spoluorganizátorom a mediálnym partnerom: Televízii Lux, Rádiu Lumen, Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska, Kysuckej televízií, Kultúre – dvojtýždenníku závislému od etiky, regionálnym periodikám Kysuce – nezávislý týždenník Kysučanov a MY – Kysucké noviny, elektronickému periodiku moje kysuce.sk. V tomto roku nás v októbri 2021 čaká vyhodnotenie nového 17. ročníka duchovnej tvorby a pevne veríme, že jeho realizáciu nič neohrozí a svetová pandémia prestane ohrozovať ľudstvo, kultúru, život a zdravie človeka.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: