ocenenie ziakov vysoka 4Ocenenie od starostu Antona Varechu získali siedmi žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Školský rok 2020/2021 nebol pre školákov vôbec jednoduchý. Situácia okolo šírenia ochorenia Covid-19 spôsobila, že si žiaci museli prejsť neľahkým obdobím rôznych opatrení a výučby cez internet. I napriek tomu sa našli žiaci, ktorých táto situácia neodradila a zapojili sa do okresných, krajských a celoslovenských súťaží, kde sa im  podarilo i uspieť.

Týchto žiakov privítal a ocenil starosta obce Mgr. Anton Varecha v stredu 16. júna 2021 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Boli nimi:  

Juraj Kubinec (2. B trieda), Lucia Matejová (3. trieda), Mária Hesková (4. trieda), Matej Papajčík (6. trieda), Matej Vlček (8. trieda), Matúš Budoš (9. trieda) a Matej Smieško (9. trieda), ktorý bol zároveň i najúspešnejším žiakom reprezentujúci školu v šk. roku 2020/2021.

ocenenie ziakov vysoka 3

Deti v tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými. Prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.

Starosta obce každému osobne poďakoval za šírenie dobrého mena školy, ale i obce samotnej. Poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti a energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúkané. Vyslovil aj želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a kamarátky.

Text: Bc. Monka Perďochová
Foto: Ing. Ján Lisko

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: