dni detskej knihy 2022 3V  Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej „knižnica“) a v sídle Kysuckého rozprávkového kráľovstva prebiehal v dňoch 10. – 12. mája 2022 celoslovenský festival kníh pre deti a mládež Dni detskej knihy 2022.

Festival každoročne v jarných mesiacoch, vždy v inom meste, organizuje BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY. Festival sa účasťou spisovateľky z Maďarska stal medzinárodným a záštitu nad ním prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a primátor Mesta Čadca Milan Gura. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia a spoluorganizátormi Žilinský samosprávny kraj, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. 

dni detskej knihy 2022 8Pred knižnicou

Festival, ktorý sa naposledy uskutočnil v roku 2019 v Trnave a dva jeho ročníky sa z dôvodu pandemických opatrení museli vynechať, nadviazal na úspešnú dlhoročnú tradíciu práve v našom meste. Kysucká nižnica v Čadci bola jeho organizátorom aj v minulosti - a to v rokoch 1984 a 2009. Hlavným cieľom tohto celoslovenského projektu je motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice, k bezprostrednému sprístupňovaniu kníh - ich literárnemu a umeleckému spracovaniu. Je to zároveň príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov.

V utorok 10. mája 2022 slávnostne odpálila veľkú literárnu explóziu riaditeľka knižnice Janka Bírová. Srdečne privítala všetkých hostí podujatia: riaditeľa odboru kultúry ŽSK Martina Hromadu a odbornú referentku odboru kultúry ŽSK Katarínu Klučkovú; primátora Mesta Čadca Milana Guru; Juraja Šebestu - vedúceho Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY, ktorý je zároveň známym spisovateľom a prekladateľom; Evu Cíferskú - odbornú pracovníčku Bibiany a predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Helenu Mlejovú. Zároveň privítala a predstavila 20 významných tvorcov literatúry pre deti a mládež - spisovateľov a ilustrátorov, ktorí do Čadce zavítali zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia: Toňu Revajovú, Hanu Koškovú, Zuzanu Kuglerovú, Danušu Dragulovú – Faktorovú, Kristínu Mišovičovú, Janu Necpalovú, Zuzanu Kubašákovú, Margit Garajszki, Katarínu Kosanovú, Annu Gajovú, Katarínu Vronkovú, Petru Nagyovú - Džerengovú, Juraja Šebestu, Romana Brata, Júliusa Belana, Igora Váleka, Juraja Martišku, Martina Kellenbergera, Jozefa Vydrnáka a Bystríka Vanču.

dni detskej knihy 2022 1Otvorenie DDK - obecenstvo

Po úvodných príhovoroch moderátor Radoslav Nekoranec - spolu so svojimi mladými pomocníkmi z TV Junior Ester Holeštiakovou a Adrianom Miloňom - uvádzali jednotlivé vystúpenia bohatého kultúrneho programu: mladí moderátori mali vo svojich dialógoch zašifrované názvy kníh každého z prítomných spisovateľov. Na kultúrnom programe sa podieľali talentovaní žiaci ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, deti materských škôl Janka Kráľa v Čadci a Krásna nad Kysucou, súkromných ZUŠ Skalité a Svrčinovec. Hostia boli dojatí pestrým ohňostrojom hudby, spevu, tanca, recitácie, dramatizácie rozprávok a svojim potleskom ocenili aj famózne vystúpenie detí z folklórneho súboru Studnička zo Zákopčia.

dni detskej knihy 2022 2Folklórny súbor Studnička Zákopčie

Prvý deň bol zakončený prijatím autorov literatúry pre deti a mládež a organizátorov podujatia primátorom mesta Milanom Gurom a pracovníčkou úseku kultúry a medzinárodných vzťahov Katarínou Šulganovou v svadobnej sieni Mestského úradu v Čadci so zápisom do pamätnej knihy Mesta Čadca.

dni detskej knihy 2022 3Prijatie primátorom mesta v svadobnej sieni

Druhý deň bol venovaný predovšetkým autorským stretnutiam spisovateľov a ilustrátorov s deťmi na besedách v celom regióne Kysúc: v Kysuckej knižnici v Čadci, v základných školách Komenského, M. R. Štefánika v Čadci, v Podzávoze, vo Vysokej nad Kysucou, v Makove, Čiernom Ústredí, Hornom Vadičove a Staškove. Besedovalo sa aj v Mestskej knižnici a v Gymnáziu Kysucké Nové Mesto.

dni detskej knihy 2022 6Margit Garajszki a Toňa Revajová v ZŠ Komenského

dni detskej knihy 2022 4Martin Kellenberger a Juraj Šebesta v Gymnáziu J.M. Hurbana 

dni detskej knihy 2022 5Zápis v kronike mesta 

Deti Spojenej školy v Čadci budú spomínať na nezabudnuteľné chvíle tvorivej výtvarnej dielne s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom. Program druhého dňa festivalu ponúkol hosťom i verejnosti ďalší hodnotný umelecký zážitok – slávnostnú vernisáž výstavy výtvarných prác vzácnej umelkyne Zuzany Vaňousovej Kronerovej a prezentáciu o jej živote a tvorbe. Súčasťou podujatia bola aj beseda s jej vnučkou Veronikou Mikulášovou so spomienkami na vzácneho, umelecky nadaného a skromného človeka. Druhý deň festivalu bol ukončený návštevou námestia sv. Michala a Orloja v Starej Bystrici a prehliadkou výstav Kysuckej galérie v Oščadnici v rekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatke – sídle galérie. Hostí očarila najmä expozícia výtvarnej tvorby kysuckého rodáka - akademického maliara Miroslava Cipára, zrekonštruovaný interiér, nádherný park a milé prijatie riaditeľom galérie Vladislavom Zabelom.

Vo štvrtok 12. mája 2022 pokračoval už od ôsmej ráno cyklus besied v Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, v základných školách v Horelici, v Milošovej u Prívary, v Čiernom – Vyšný koniec, v základnej škole Dolinský potok a v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste. Besedovalo sa aj v Mestskej knižnici v Turzovke, v Materskej škole Fraňa Kráľa a v Kysuckej knižnici v Čadci. Žiaci spojenej školy v Čadci vytvorili v knižnici nádherné mestečko inšpirované tvorbou Miroslava Cipára - zdravotne znevýhodnené, ale veľmi talentované deti, vytvorili toto dielko na výtvarnej dielni vedenej výtvarníčkou a ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou Kubicovou. V prednáškovej miestnosti knižnice sa uskutočnil odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc, pedagogických pracovníkov a študentov pod názvom „Svetová a slovenská literatúra pre deti a mládež a jej neoddeliteľná súčasť – ilustrácia“. Na seminári odzneli príspevky vysokoškolských pedagógov Evy Pršovej: „Svetová a slovenská literatúra pre deti a mládež – krátka exkurzia do sveta kníh“, Dominiky Marsovszkej: „Ilustrácia neoddeliteľná súčasť detskej knihy a jej vnímanie dieťaťom“ a Petra Naščáka: „Akademický maliar Miroslav Cipár - legenda slovenskej ilustrácie“.

dni detskej knihy 2022 7Katarína Vronková a Július Belan v KK

Po skončení seminára a autorských besied sa tvorcovia kníh pre deti a mládež, odborní lektori a spoluorganizátori rozlúčili z Kysuckou knižnicou a Kysucami. Nešetrili slovami vďaky za nádherné tri dni plné nových zážitkov, spoznanie krás a zaujímavostí Kysúc, pohostinných a milých ľudí a najmä exelentne zvládnutú organizáciu celého festivalu. Fotografie z bohatého programu autorských stretnutí, zápisy a kresby spisovateľov a ilustrátorov v pamätnej knihe nám budú pripomínať vzácne chvíle s výnimočnými ľuďmi, ktorí počas troch dní prezentovali svoju literárnu a umeleckú tvorbu na Kysuciach.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: