kysucka kniznica kosice navstevaVo štvrtok 6. februára 2020 pracovníčky Kysuckej knižnice v Čadci navštívili Knižnicu pre mládež mesta Košice.

Košické knihovníčky pripravili tri ukážkové interaktívne aktivity s knihou určené mládeži. Realizované aktivity by mohli byť podnetnými návrhmi pri rozvíjaní a rozširovaní pestrosti ponuky podujatí a aktivít s knihou pre mládež v organizačnej garancii Kysuckej knižnice v Čadci.

Výmena skúseností sa realizovala na podnet študentky Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá v rámci spracovania svojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia spracuje návrh nových invenčných aktivít a podujatí s knihou určených deťom a mládeži.

Knižnica pre mládež mesta Košice vznikla v roku 1955, je verejnou mestskou knižnicou s 20 pobočkami a jej jedinečnosťou je zameranie na prácu s deťmi, mládežou a rodinami, ktorým poskytuje svoje služby sedem dní v týždni. Vzorové podujatia odprezentovali košické knihovníčky v LitParku, najnovšej a najmodernejšej z pobočiek. Podujatia boli určené žiakom siedmeho ročníka a niesli sa v duchu rozmanitých aktuálnych tém. Zaujímavou bola ich atraktivita, veľká participácia a zainteresovanosťsamotných žiakov.

Prvá aktivita súvisela témou informácií a dezinformácií, ktoré sa na nás denne valia z rôznych typov médií a je veľmi ťažké rozpoznať ich. Život a dielo Ľudovíta Štúra boli témou druhej aktivity pod názvom: Ľudovít Štúr – ako ho nepoznáte, v ktorej sa žiaci oboznámili so základnými faktami biografie tohto národného velikána prostredníctvom komiksu aj autentického čítania. Predpoludnie bolo zavŕšené poslednou aktivitou s veľkým a aktuálnym posolstvom o hendikepe a životnom entuziazme pod názvom (Ne)Obyčajná tvár.

kysucka kniznica kosice

V závere spoločného stretnutia zazneli slová pani Janky Bírovej, riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci: „Prezentované aktivity Knižnice pre deti mesta Košice sú pre nás inšpiratívne a motivujúce. Knihovníčky invenčne a netradičným spôsobom zapájajú deti do deja a aktívne spolupracujú. Poskytli nám mnoho ďalších kreatívnych nápadov na rozšírenie a spestrenie činnosti práce s mladým čitateľom v našej Kysuckej knižnici v Čadci a veríme, že podobnými aktivitami dokážeme zlepšiť súčasný postoj detí a mládeže ku knihe, literatúre a k čítaniu prostredníctvom originálnych a kreatívnych metód.“

KK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: