kniznica sutaz ilustracieV Kysuckej knižnici v Čadci sa dňa 21. februára 2020 uskutočnilo slávnostné otvorenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2020. Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu a je určené pre žiakov základných škôl, hendikepované deti a mládež.

Výtvarnú súťaž vyhlasuje Kysucká knižnica pri príležitosti narodenia nášho významného rodáka akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý sa v tomto roku 8. januára dožil úctyhodných 85 rokov. Okrem tejto našej výtvarnej súťaže, je v Kysuckej knižnici sprístupnená i jeho výstava výberu ilustrácií. Do súťaže Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2020, sa v tomto roku zapojili tieto školy nášho regiónu: Špeciálna základná škola a Stružielka - Čadca, Súkromná základná škola pre deti mládež s autizmom – Čadca, ZŠ Rázusova, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Podzávoz, ZŠ Horelica, ZŠ Milana Mravca Raková, ZŠ Olešná, ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, ZŠ Čierne. Deti si na stvárnenie svojich hrdinov vybrali klasické námety z roprávok a kníh: Červená Čiapočka, Janko Hraško, Malý princ, Anna zo Zeleného domu, Harry Potter, Medovníkový domček, Kocúr v čižmách, Zlatá páva a mnohé iné. Svoje miesto medzi ilustráciami dostal aj Jano Fraňa Kráľa, či knižná novinka Malvínkine Vianoce Kristíny Mišovičovej.

kniznica sutaz ilustracie 1v

Prvýkrát sa v našej súťaži objavuje i vážna téma holokaustu prostredníctvom stvárnenia knihy Johna Boyna Chlapec v pásikavom pyžame a Listy pre Margot od Jamesa Moloneya. Do súťaže sa zapojilo spolu 295 výtvarných prác. Veľmi nás teší záujem pedagógov a žiakov o túto tému a ďakujeme všetkým za účasť v našej súťaži. Malí ilustrátori si na zhotovenie svojich ilustrácii zvolili rôzne výtvarné techniky a zo všetkých týchto milých, krásnych a zaujímavých prác sme ich po neľahkom rozhodovaní ocenili 52.

V roku 2018 sme otvorili tradíciu odovzdávania krásneho diplomu, ktorý je originálnym a pre túto súťaž vytvoreným dielom akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý sa ako odmena v tejto súťaži bude udeľovať aj v budúcnosti. Počas vernisáže boli zúčastnené deti, ich rodičia a pedagógovia oboznámení zo životom a dielom Miroslava Cipára a taktiež o posledných novinkách z jeho ilustračnej tvorby, ku ktorým patrí vydanie monumentálneho veľdiela Goetheho Fausta a Božskej komédie Dante Alighieriho. Spoločne si zaspomínali na milú a vtipnú knižku Márie Ďuríčkovej o výmyselníkovi Jožkovi Mrkvičkovi, ktorú nezabudnuteľne ilustroval Miroslav Cipár. Potleskom zúčastnení ocenili nielen malých ilustrátorov, ale i krásnu hudbu Stanislava Macha a Antonia Vivaldiho v podaní žiakov dvoch hudobných kvartet ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci a ich hudobnej pedagogičky Mgr. Juliany Weglorzovej, ktorým týmto vyjadrujeme srdečnú vďaku za podporu nášho pekného podujatia.

kniznica sutaz ilustracie 2v

Záver podujatia ukončil citát z pera nášho velikána písaného slova Milana Rúfusa: „Rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili.“ Tento citát je aj zároveň prianím zážitku pri stretnutí sa s rozprávkami a krásnymi knihami, ktoré budú deťom slúžiť ako inšpirácia na vytvorenie takýchto krásnych výtvarných prác.

Návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci si výstavu výtvarných prác súťažiacich môžu pozrieť počas celého mesiaca marec 2020 spolu so spomínanou výstavou výberu ilustrácií Miroslava Cipára, na prehliadku ktorých vás srdečne pozývame.

kniznica sutaz ilustracie 3v

Dovidenia v našej Kysuckej knižnici v Čadci.

KK
Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: