kysuce slovakiatour mKysuce boli opäť zastúpené na najväčšom domácom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020, ktorý sa konal v termíne 23-26. januára 2020.

OCR Kysuce aktívnym spôsobom prezentovala región Kysuce na stánku Žilinského samosprávneho kraja. Už 26. ročník tejto najväčšej domácej výstavy pre prezentáciu domáceho aj zahraničného cestovného ruchu nás prekvapil výrazne zvýšeným záujmom množstva návštevníkov o domáci cestovný ruch. Aj keď v minulosti boli slabšie regióny, ku ktorým patrili aj Kysuce, menej navštevované, tento rok sa v záujme návštevníkov rozdiely zmazávali a ľudia objavujú opäť Slovensko a najmä pokojnejšie regióny ako sú aj Kysuce.

kysuce slovakiatour v

OCR Kysuce tento rok pripravila projekty, ktoré určia regiónu jednotnú líniu na propagáciu v CR. Spomeniem aspoň 4 najdôležitejšie, ktoré budeme realizovať tento rok:

1. Jednotné mapovanie celého regiónu Kysuce – chceme vytvoriť mapy do všetkých obcí a miest, ktoré budú umiestnené v centre obcí s jednotným dizajnom, v jednotnom hliníkovom ráme. Mapy budú obojstranné a budú obsahovať mapu katastra obce s vyznačením každej budovy aj hranice s okolitými katastrami, turistické a cykloturistické značky prechádzajúce katastrom obce, zvýraznená mapka stredu obce a na druhej strane mapa regiónu Kysuce so všetkými turistickými a cykloturistickými trasami. Všetky mapy budú doplnené QR kódmi, za pomoci ktorých dostane návštevník informáciu o stravovaní, ubytovaní, lyžiarskych strediskách ako aj si môže stiahnuť do mobilu konkrétnu mapu.

2. Kysuce kraj osád – keďže Kysuce sú špecifické množstvom osád (je ich viac ako 800), chceli by sme náš región odlíšiť od ostatných a prezentovať ho ako kraj osád. Tento rok vytvoríme sprievodcu osadami Kysúc, kde bude vytipovaných 40-50 osád z Kysúc, ktoré sú niečím zaujímavé alebo majú svoj príbeh. Súčasťou tohto sprievodcu bude aj nafotenie týchto osád, označenie tabuľami v teréne, vyznačenie trasy pre turistu a cykloturistu. Všetky produkty CR budeme potom naväzovať na tieto osady (cyklopretek a turistický pochod osadami Kysúc, osadabus fungujúci počas víkendov a prázdnin so sprievodcom, motivačná súťaž pre návštevníkov osád na získanie titulu „hrdý Kysučan“ ...

3. Múry histórie – cieľom tohto projektu je vytvorenie múrov histórie v centrách obcí s veľkou frekvenciou návštevníkov. Zámerom je zachrániť aspoň časť chalúp, dreveníc, ktoré už sú v stave len na zbúranie. Prenesením čelných strán starých chalúp a dreveníc na biele múry postavené v obciach by sme chceli vytvoriť zaujímavé miesta pre fotenie návštevníkov, svadieb, osláv ako aj príjemné miesto na posedenie. Takouto formou chceme vzdať hold histórii Kysúc, priblížiť ju návštevníkov a zachovať aspoň časti objektov pre budúce generácie.

4. Cyklotrasa Čadca – Krásno nad Kysucou (cez osadu U Gavlasa) – chceme projektovo a stavebne pripraviť na realizáciu prepojenie Čadce a Krásna nad Kysucou MTB cyklotrasou, ktorej zaujímavosťou bude visutá lávka s dĺžkou 60m a výškou 10m. Tento projekt chceme realizovať spoločne s mestom Krásno nad Kysucou.

Samozrejme toto sú hlavné projekty ktoré chce OCR Kysuce tento rok realizovať ale popri tom je množstvo drobných projektov realizovaných spoločne s členskými obcami. Na tohtoročnej výstave sme si v komunikácii s návštevníkmi overili, že kráčame správnym smerom a tešíme sa, kam posunieme naše milované Kysuce.

Radovan Jakuš – riaditeľ OCR Kysuce

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: