prevencia zdravie 004Odbor zdravotníctva ŽSK v spolupráci s Martinským klubom medikov JLF UK a obecnou / mestskou samosprávou realizoval v uplynulých týždňoch pilotný projekt „Zdravie pod kontrolou“, ktorého zámerom bolo zlepšenie zdravotnej prevencie obyvateľov Žilinského kraja.

Projekt sa realizoval aj na Kysuciach, a to v Skalitom, Turzovke a Zborove nad Bystricou.

Vyhodnotiť, či pilotný projekt splnil očakávania úradu prišla aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová: „Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem obyvateľov v starostlivosti o svoje zdravie, zvýšiť účasť na preventívnych prehliadkach, povedomie ľudí o rozsahu a nároku na preventívne prehliadky, s dlhodobým cieľom hlavne znížiť výskyt preventabilných ochorení a odvrátiteľných úmrtí. Verím, že takýmito aktivitami podnietime mladých i starších k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie či zdravie svojich blízkych. Veľmi oceňujem aktívny prístup obcí, ktoré veľmi ochotne pomohli. Je to ukážka toho, ako samosprávy môžu spolupracovať pre dobro obyvateľov.“

prevencia zdravie 001

Projekt bol zameraný na 5 oblastí - kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, duševné zdravie, prvú pomoc a zubnú starostlivosť.

Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK hovorí:  „Naše úsilie smeruje k motivácii laickej verejnosti k zdravému životnému štýlu a zvýšeniu prevencie, a to nielen odovzdávaním teoretických vedomostí, ale aj nácvikom praktických zručností najmä pri včasnej diagnostike rakoviny. Preto boli k dispozícii modely prsníkov a semenníkov pre nácvik samovyšetrovacích techník.“

Účastníci si mohli dať zhodnotiť svoj zdravotný stav a nechať si odmerať tlak, cukor, cholesterol, hodnoty saturácie krvi kyslíkom, ale aj analýzu stavby tela. 

prevencia zdravie 004

"K dispozícii bol aj spirometrický test pre vyšetrenie funkčnosti pľúc. V prípade nameraných vyšších hodnôt dostali účastníci odporúčania navštíviť svojho lekára. Pre žiakov bola primárne určená edukácia a nácvik poskytovania prvej pomoci a Heimlichovho manévra a tiež ukážka správnej starostlivosti o ústnu dutinu. V súvislosti s onkologickými ochoreniami bol zdôrazňovaný význam očkovania proti HPV a význam preventívnych prehliadok u žien a rovnako tak mužov. Účastníci si so sebou odniesli aj balíček zdravia v podobe vitamínov od spoločnosti UNIPHARMA. Pracovníci odboru zdravotníctva tiež monitorovali situáciu v oblasti spokojnosti a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne," informuje ŽSK.

prevencia zdravie 001

„Veríme, že naše rady a odporúčania padnú na úrodnú pôdu a každý sa začne viac starať o svoje zdravie lebo najdôležitejšie je vedieť sa postarať o svoje zdravie samostatne, pretože prevencia je lepšia ako liečba. Zaznamenali sme záujem zo strany iných obcí a škôl o naše aktivity, preto veríme, že po skončení prázdnin budeme s medikmi pokračovať v osvete aj v ďalších obciach,“ dodáva Pekarčíková.

 

autor: redakcia
foto: ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: