knizny darKysucká knižnica v Čadci získala vďaka spriaznenému donorovi vzácne knižné dokumenty, ktoré výrazne obohatia a zatraktívnia jej knižný fond.

Zo svojich súkromných zbierok daroval knižnici hodnotné publikácie právnik, advokát, publicista, spisovateľ, zberateľ výtvarného umenia a filantrop JUDr. Anton Blaha, CSc. Rodák z Čadce, čestný a dlhoročný predseda, zakladateľ Kysuckej kultúrnej nadácie je podporovateľom kultúry, umenia a športu. Patril k zakladateľom a bol predsedom prvého organizačného výboru Kysuckého maratónu a viedol úspešný basketbalový klub v Bratislave.

Bol iniciátorom a spoluzakladateľom Kysuckej galérie. Spolu s manželkou venovali galérii 74 umeleckých diel od významných slovenských a kysuckých výtvarných umelcov. V súčasnosti sa rozhodol darovať zo svojej súkromnej zbierky časť knižného fondu Kysuckej knižnici v Čadci. Knižný dar zahŕňa desiatky vzácnych umeleckých publikácií, biografií významných osobností a tvorbu regionálnych kysuckých autorov.

Hodnotné knihy z oblasti výtvarného umenia

Najhodnotnejšie sú však diela z oblasti výtvarného umenia, ktoré pochádzajú zo súkromných zbierok a na Slovensku by ste ich márne hľadali v niektorej verejnej knižnici. Preto si veľmi ceníme tento vzácny knižný dar a prírastok do fondu knižnice. Z mnohých darovaných kníh treba vyzdvihnúť najmä reprezentatívnu publikáciu v anglickom jazyku „Gustav Klimt: The Compete Paitings“, ktorá predstavuje ucelený prehľad diela slávneho umelca doplnený registrom a bibliografiou.

Pozoruhodná je i výpravná obrazová publikácia „Ivan Lendl: Alfons Mucha: sbírka Ivana Lendla“, ktorá je zároveň katalógom výstavy plagátov Alfonsa Muchu z unikátnej zbierky Ivana Lendla. Život a tvorbu jedného z najväčších géniov sveta predstavuje dvojzväzkové vydanie publikácie „Leonardo da Vinci“. Knižný dar obsahuje i ďalšie unikáty zamerané na tvorbu významných predstaviteľov umenia: Salvátor Dalí, Pablo Picasso, Teodor Tekel, Gustáv Mallý, Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský, Milan Lukáč, Milan Stano a ďalší. Veľmi hodnotné sú i publikácie: Naivné umenie v Juhoslávii, Štátna Treťjakovova galéria, Dejiny umenia, Dějiny malířství od renesance po současnost i ďalšie vzácne knihy.

knizny dar v

Priaznivcov vojenskej histórie určite zaujmú tituly: Vojenské omyly druhé světové války, Front v tyle wehrmachtu, Svaté války a civilizační tolerance. Čitatelia ocenia i diela regionálnych autorov a monografie miest a obcí na Kysuciach.

Veľmi pekne ďakujeme donorovi našej knižnice JUDr. Antonovi Blahovi za hodnotný knižný dar, prajeme mu veľa pevného zdravia, šťastia, radosti, spokojnosti i  úspechov v jeho súkromnom i pracovnom živote a tešíme sa na osobné stretnutia v našej Kysuckej knižnici v Čadci.

Srdečne pozývame čitateľov na návštevu knižnice, kde si môžu pozrieť ponuku našich knižných noviniek, rovnako ako aj prostredníctvom online katalógu na www.stránke Kysuckej knižnice v Čadci.


Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: