kampan kniznicePäť knižníc v Žilinskom kraji (Kysucká knižnica v Čadci, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Turčianska knižnica v Martine, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Krajská knižnica v Žiline) sa spojilo v rámci spoločnej kampane S knižnicou na každom kroku, v rámci ktorej sa snažia spropagovať čitateľom danú knižnicu a jej služby.

Kampaň je výnimočná svojím lokálnym zacielením. Je v podobe nálepky, ktorá je umiestnená po viacerých inštitúciách, firmách, či reštauráciách v danom okrese. Grafický aj textový vizuál nálepky je všade jednotný a kreatívne odkazuje na prepojenie knihy a samotnej prevádzky, napr. Knihy máme v krvi určenú pre transfúznu stanicu, alebo Zamestnaj sa knihou pre úrad práce v danom meste. Mení sa len odkaz na danú knižnicu a jej logo. Na nálepkách je umiestnený aj programovateľný QR kód. Jeho flexibilita spočíva v tom, že štandardne odkáže čitateľa na web knižnice. Administrátor knižnice ho dokáže však aj na diaľku preprogramovať, aby čitateľa presmeroval na konkrétnu aktivitu, program, ktorý chce knižnica v danom čase promovať. Nálepky je možné vidieť od septembra vo všetkých okresoch, z ktorých sú zapojené knižnice.

„Pri vytváraní kampane sme sa snažili poukázať na to, že zdieľanie kníh a samotné čítanie je stále aktuálny a moderný spôsob získavania informácií, vzdelávania, či trávenia voľného času. Zámerom je vyjsť z inštitúcie knižnice medzi ľudí a ukázať, že s knihou sa môžeme stretnúť na nových a netradičných miestach. Že mágia kníh má presah na rôzne prostredia, profesie a záujmy,“ približuje kampaň riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek, ktorý bol aj hlavným iniciátorom idei kampane.

Kysucká knižnica v Čadci sa aktívne zapája do kampane a na spolupracujúcich prevádzkach firiem, kaviarní, cukrárni a ďalších prevádzok služieb nájdete nálepky s logami, ktoré vás majú priviesť k zdrojom informácií a knižným fondom poskytovaným v rámci knižnično-informačných služieb knižnice. Tešíme sa na váš záujem a osobné stretnutia v knižnici.

Kysucká knižnica v Čadci
foto: Oravská knižnica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: