kniha kysuc 2022Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásila výsledky anketovej čitateľskej súťaže KNIHA KYSÚC 2022. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 11. mája 2023. 

V kategórii náučná literatúra získala najviac čitateľských hlasov publikácia „Čadca. Súčasnosť a história“. Zostavovateľkami publikácie sú Mária Ščuryová, Katarína Šulganová a Ľubica Podoláková; obsiahlu publikáciu vydalo Mesto Čadca, graficky ju spracovala Mária Ščuryová.

kniha kysuc 2022 004I. miesto náučná lit. - publikácia Čadca

V kategórii beletria si odniesla prvenstvo kniha Bohuslava Budoša „Frontový osud vojaka Františka Cipricha z Čierneho“. Ilustrácie vytvorila Svetlana Podoláková a grafický návrh spracovala Mária Ščuryová. Vydalo ju vydavateľstvo Magma.

kniha kysuc 2022 006I. miesto beletria - Bohuslav Budoš

Veľkú priazeň čitateľov, úctyhodný počet hlasov a druhé miesto v kategórii náučná literatúra získala aj monografia „Korňa. Dedinka pod Beskydom“, ktorú vydala obec Korňa. Zostavili ju: Mária Ščuryová, Ľubica Podoláková a Marianna Bebčáková.

kniha kysuc 2022 0052. miesto náučná lit. - monografia Korňa

Tretie miesto patrilo knihe „Rozhodovacie procesy na nižších úrovniach krízového riadenia“ autora Daniela Brezinu.

Druhé miesto v kategórii beletria získala kniha určená detským čitateľom „Bak hľadaj ma!“ Jej autorkou je Marta Harajdová a ilustrovala ju Alžbeta Kováčová.

kniha kysuc 2022 0072. mesto beletria - Marta Harajdová

Trojicu najúspešnejších kníh z beletrie doplnil „Prorokov hriech“ od autora Jána Podmanického. Obálku knižnej publikácie navrhol Ondrej 4. Zimka.

Víťazné knižné tituly získali ocenenie s originálom grafiky, ktorú na túto výnimočnú udalosť vytvoril akad. maliar Stanislav Lajda.

kniha kysuc 2022 001Vyhodnotenie - Kniha Kysúc 2022

Čitateľská anketová súťaž prebiehala v mesiacoch január až apríl 2023 a bola organizovaná v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi. V úvode privítala spisovateľov, vydavateľov, mediálnych partnerov, zástupcov miest a obcí regiónu Kysuce a prítomných hostí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, pani Janka Bírová. Vo svojom príhovore ocenila tvorbu kysuckých autorov, vyzdvihla význam súťaže pre rozvoj knižnej kultúry a literatúry na Kysuciach, ocenila ústretovú spoluprácu mediálnych partnerov a účasť čitateľskej verejnosti, ktorá sa aktívne zapojila do anketovej súťaže. Následne uviedla videoprogram, ktorý prítomným priblížil súťažné knižné tituly roka 2022 v kategóriách odborná literatúra a beletria. Slávnostnú atmosféru spríjemnil hudobný program žiačok ZUŠ M. R. Štefánika Janky Briestenskej a Miriam Balúnovej pod vedením ich pedagóga pána Petra Heczka.

kniha kysuc 2022 003Gitaristky ZUŠ M.R. Štefánika

Koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Helena Pagáčová pripomenula pravidlá a stručne zhodnotila priebeh súťaže, v ktorej bolo nominovaných 33 nových knižných titulov: v kategórii náučná literatúra súťažilo 19 publikácií a beletriu zastupovalo 14 nových knižných titulov. Propagáciu súťaže zabezpečovali a jednotlivé knihy prezentovali mediálni partneri: Kysuce - nezávislý týždenník Kysučanov, MY- nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región, mojeKysuce.sk, Kysucká televízia, Kysucká knižnica v Čadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich webstránkach a facebooku. Hlasovanie prebiehalo súčasne na pôde Kysuckej knižnice v Čadci i jej internetovej stránke a čitatelia mohli svoje anketové lístky odovzdať i v mestských knižniciach celého regiónu Kysúc. Pri vyhodnotení súťaže sa autori a zostavovatelia najúspešnejších knižných titulov vyjadrili k procesu tvorby a práci na prezentovaných publikáciách.

kniha kysuc 2022 002Riaditeľka J. Bírová a výstava súťažných kníh

Starostka obce Korňa pani Marianna Bebčáková vyzdvihla prácu tvorivého tímu a všetkých, ktorí sa podieľali na tvorbe prvej reprezentatívnej publikácie o obci Korňa. Primátor mesta Čadca pán Matej Šimášek vo svojom príhovore okrem iného uviedol: „Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto nádherného produktu. Súťaž je víťazstvom pre všetkých, ktorí píšu aj v tejto ťažkej dobe a my sa budeme snažiť zlepšovať podmienky pre ich tvorbu. Mám však pocit, že kniha sa pomaly stráca a nahrádzajú ju elektronické médiá. Chcem však zdôrazniť – nedajme si knihu vziať. Tá vôňa a atmosféra, keď si k nej sadneme, je veľmi dôležitá a nenahraditeľná. Treba preto podporovať všetkých, ktorí sa venujú tejto činnosti a víťazom je každý, kto pridá ruku k dielu.“

kniha kysuc 2022 008Obecenstvo

V závere slávnostného podvečera boli vylosovaní piati výhercovia, ktorí získali bezplatný vstup na prehliadku expozícií Kysuckého múzea a jeden vylosovaný získal ročné predplatné Nezávislého týždenník Kysučanov – Kysuce. Ceny súťažiacim a výhercom venovalo Kysucké múzeum a Nezávislý týždenník Kysučanov – Kysuce. Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme víťazom a  želáme autorom pevné zdravie, veľa tvorivých síl a invencie, priazeň vydavateľov a čitateľov. Čitateľsky najúspešnejšie knihy roka 2022 budú vystavené spolu s víťaznými titulmi jednotlivých regiónov Žilinského kraja od 29.5.2023 do 30.6.2023 v Kysuckej knižnici v Čadci. V nasledujúcich mesiacoch sa s nimi zoznámia čitatelia na Liptove, Orave, Hornom Považí a Turci v sídle regionálnych knižníc v Žilinskom kraji prostredníctvom putovnej výstavy. Srdečne blahoželáme všetkým oceneným a prajeme veľa tvorivej invencie a úspechov do ďalšej tvorby.

Kysucká knižnica v Čadci
Mgr. Helena Pagáčová

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: