kniha kysucVíťazi Knihy Kysúc 2019 sú známi – prvenstvo získala monografia obce Raková v kategórii náučná literatúra a kniha s názvom Neha a chlieb v kategórii beletria.

Kníh spätých s našim regiónom vychádza každý rok až niekoľko desiatok. Anketová súťaž, ktorú možno označiť ako oslavu takejto bohatej knižnej produkcie je Kniha Kysúc. Už od roku 2005 nominujú čitatelia, autori a vydavatelia tituly, ktoré sú tematicky spojené s regiónom Kysúc alebo sú dielom autorov, ktorí z tohto regiónu pochádzajú.

Nominácie do Knihy Kysúc 2019 získalo 19 kníh z kategórie beletria a 18 publikácií patriacich do odbornej literatúry. Tohtoročné vyhlasovanie výsledkov ankety sa konalo vo štvrtok 25. júna 2020.

„Je to pre nás česť zviditeľniť tvorbu autorov a dať širokej verejnosti na známosť, že tu máme vynikajúcich spisovateľov a je hodné ich oceniť,“ uviedla na začiatku podujatia riaditeľka knižnice PhDr. Janka Bírová. O jednotlivých víťazoch informovala spolu s Mgr. Helenou Pagáčovou a o hudobný doprovod sa postarala Nadežda Podmanická hrou na klavíri a spevom.


V beletrii bodovala duchovná tvorba, detské dobrodružstvá a spomienky

Kysucká knižnica vydala Pamätnicu Jurinovej jesene, ktorá sa stala prvou ocenenou publikáciou podujatia a získala si tretie miesto v kategórii beletria. Pamätnica vyšla pri príležitosti 15. ročníka Jurinovej jesene a zachytáva spomienky účastníkov tejto literárnej súťaže, ktorá významne podporuje slovenskú duchovnú tvorbu.

Druhé miesto získala Soňa Behúňová za dielo Mariolka. Knihu o dobrodružstvách dievčatka žijúceho uprostred hôr nevenovala autorka len deťom, ale aj tým, ktorí v srdci stále deťmi zostávajú.

Juliana Belková a Vladimír Gajdošík sú autormi víťaznej knihy s básňami a spomienkami na svoju starú mamu. Titul nazvali Neha a chlieb, ktorý odzrkadľuje jej ťažký život, ktorý však bol stále popretkávaný pokorou a najmä nehou. Rok predtým napísala Juliana Belková knihu Neha modrobiela venovanú mame, ktorá bola zdravotnou sestrou. „Mamy a staré mamy sú neha. Myslím, že to je najlepšie vysvetlenie k názvom kníh. Som rada, že sú v našej rodine ženy, ktoré inšpirujú,“ povedala autorka.

kniha kysuc juliana belkova


Exilový autor, výnimočné skalitské nárečie a dejiny Rakovej

Tretie miesto v kategórii náučnej literatúry získala Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu, v ktorej Pavol Holeštiak dokumentuje život a tvorbu tohto exilového autora z Kysúc.

Pavol Laš je autorom knihy Skalitské nárečie, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Okrem slovníka nárečia je kniha doplnená aj nárečovými výrazmi, porekadlami, prísloviami a ukážkami piesní.

Najviac hlasov dostala monografia obce Raková, ktorú zostavil Ladislav Paštrnák. Kolektív autorov, ktorými sú Drahomír Velička, Marián Liščák, Juraj Bukovan, Alojz Kontrík, Ivana Kontríková Šusteková, Ladislav Paštrnák, Patrik Paštrnák, Miroslav Mareček a Milan Zajac, prináša fakty o dejinách obce a jej obyvateľoch. “Našli sme dobrý kolektív autorov, ktorí sa svojej úlohy zhostili výborne, sú to odborníci z fachu. Dozvedel som sa veci, ktoré som aj ako rodák z Rakovej dovtedy nevedel. Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali za túto knihu,“ hovoril Ladislav Paštrnák.

Starosta obce Anton Heglas rozprával ako sa do tvorby knihy zapojili občania, ktorí poskytli fotografie zo svojich archívov a o tom, aký zožala úspech hneď pri uvedení. „Mnohé veľké obce nemajú také knihy, aké máme tu na Kysuciach. Monografia obce Raková je veľmi dobrým príkladom, lebo je rozsiahla a kvalitná,“ dodala Mária Ščuryová z vydavateľstva Magma.

kniha kysuc monografia rakova

Ocenenie získal Ľudovít Hoch

Na podujatí bol ocenený aj Ľudovít Hoch za niekoľkoročnú publikačnú činnosť z oblasti požiarnej ochrany a dobrovoľných požiarnych zborov v regióne. Pán Hoch dlhé roky pracoval ako hasič a stále zanietene mapuje hasičstvo na Kysuciach. „Ocenenie beriem ako poďakovanie všetkým hasičom, ktorí každodenne pomáhajú občanom,“ hovoril pán Hoch o tejto záslužnej práci.

 

Výsledky Knihy Kysúc 2019:

Kategória beletria:

1. miesto - Neha a chlieb - 505 hlasov
2. miesto - Mariolka - 226 hlasov
3. miesto - Pamätnica Jurinovej jesene - 144 hlasov

Kategória náučná literatúra:

1. miesto - Raková – Dejiny, ľudia, príbehy - 585 hlasov
2. miesto - Skalitské nárečie
- 485 hlasov
3. miesto - Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu - 102 hlasov

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: