jurinova jesen 2021 003 Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2021 a sprievodné podujatia prebiehali v dňoch 27.10. – 29.10.2021.

Priestory Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v posledných októbrových dňoch ožili duchovnou krásou umeleckej tvorby začínajúcich básnikov a prozaikov, ale i podmanivými umeleckými dielami výtvarníka Jozefa Vydrnáka. Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2021 a sprievodné podujatia prebiehali v dňoch 27.10. – 29.10.2021. Na podujatí sa podieľalo Mesto Turzovka, Obec Klokočov, Mesto Čadca a viacero mediálnych partnerov. Hlavným partnerom celoslovenského projektu bol Fond na podporu umenia.

Literárny podvečer a slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v knižnici dňa 28. októbra 2021 za účasti finalistov z celého Slovenska a kultúrnej verejnosti. Riaditeľka knižnice pani Janka Bírová privítala na Kysuciach najlepších adeptov na ocenenia v 17. ročníku literárnej súťaže, člena odbornej poroty súťaže doc. Jána Gallika, hudobné kvarteto členov Kysuckého komorného orchestra, herečku Miroslavu Mravcovú, moderátorku literárneho podvečera Lenku Bytčánkovú a ďalších účastníkov a hostí.

jurinova jesen 2021 007Víťazka Ceny P.H. Jurinu Lenka Kóňová (v strede)

Do súťaže sa zapojilo celkovo 65 súťažiacich v kategóriách poézia a próza, ktorí zaslali spolu 172 súťažných prác. Aktuálny ročník sa vyznačuje zvýšeným záujmom účastníkov nielen zo Slovenska, ale svoju tvorbu zaslali do súťaže autori z Čiech, Rakúska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Celoslovenská súťaž tak dostáva medzinárodný rozmer a tvorba Slovákov žijúcich v zahraničí napĺňa odkaz exilového spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu.

jurinova jesen 2021 003Finalisti súťaže Jurinova jeseň 2021

Predsedom hodnotiacej odbornej poroty bol Teodor Križka a spolupracujúcimi členmi Ján Gallik a Katarína Džunková. Prvé miesto a Cenu Pavla Hrtusa Jurinu v kategórií próza, ktorú venuje víťazovi obec Klokočov, si odniesla Lenka Kóňová zo Žiliny. Prvé miesto v kategórii poézia udelila odborná porota pani Emílii Filipovej zo Svätého Petra. Cenu Jána Harantu získal diakon Branislav Valkovič z farnosti Topolčianky a za Mesto Turzovka ju ocenenému odovzdala pani Agáta Machovčáková. Okrem hlavných cien si diplomy a zborníky vybraných súťažných prác prevzali držitelia čestných ocenení. Slávnostný podvečer sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú umocnili tóny hudobného kvarteta v zložení: Anton Pohančeník, Pavol Šamaj, Ivan Kubiš a Gabriela Hadidová.

jurinova jesen 2021 002Cena Jána Harantu - Branislav Valkovič

Víťazne literárne ukážky odzneli v umeleckom podaní herečky Miroslavy Mravcovej. Okrem samotného vyhodnotenia literárnej súťaže zorganizovala knižnica ďalšie sprievodné podujatia. Kultúrna a čitateľská verejnosť besedovala s historikom Drahomírom Veličkom o jeho odbornej a publicistickej činnosti so zameraním na publikáciu „Jar na grapách. Ranné prózy a básne Pavla Hrtusa Jurinu.“ Veľmi zaujímavá bola aj beseda s výtvarníkom a ilustrátorom Jozefom Vydrnákom. Jeho výstavu pod názvom „S Madonou na Kysuciach“ si môžu návštevníci knižnice pozrieť v termíne do 19. novembra 2021.

jurinova jesen 2021 006Jozef Vydrnák

V programe podujatí nechýbal ani hodnotiaci seminár „Duchovná tvorba Jurinovej jesene 2021“ a pietne spomienky pri pomníku básnika a kňaza Jána Harantu v Turzovke a pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu v Klokočove. 17. ročník Jurinovej jesene naplnený bohatým programom a hlbokými duchovnými zážitkami bol úspešne zavŕšený. Celý priebeh duchovného trojdnia sa riadil dodržiavaním aktuálne platného Covid automatu v zmysle aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým spoluorganizátorom a mediálnym partnerom: Televízii Lux, Rádiu Lumen, Tlačovej Kancelárii Konferencie biskupov Slovenska, Kultúre – Dvojtýždenníku závislému od etiky, regionálnym periodikám Kysuce – nezávislý týždenník Kysučanov a My – Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región za spoluprácu a mediálnu podporu.

Veríme, že nasledujúci ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby nebude ovplyvnený nepriaznivými vplyvmi, ktoré v súčasnosti sprevádzajú organizovanie verejných podujatí a svetová pandémia koronavírusu bude minulosťou. Prajeme všetkým veľa pevného zdravia, duchovnej sily, nádeje na lepšie časy a príjemné spoločné stretnutia na podujatiach v našej knižnici.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: