vystava ornamentyZamestnanci Kysuckého múzea PhDr. Marián Liščák, PhD. a Mgr. Martina Krkošková pripravili v čadčianskej pobočke múzea jedinečnú výstavu ornamentálnej výzdoby zo svojich zbierok.

Výstava bola slávnostne otvorená 2. 5. 2022 za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej. Predmety na výstavu boli starostlivo vyberané tak, aby poskytli návštevníkovi ukážku všetkých druhov materiálov a typov ornamentu. Ornametnálne skrášľovanie predmetov každodennej potreby a neskôr aj umeleckých predmetov siaha do najstarších vývojových fáz ľudskej spoločnosti.

vystava ornamenty 005

Základy ornamentu možno hľadať v symbolike a mágii. Človek sa cítil byť v minulosti silne previazaný s prírodou, čo sa odzrkadľovalo v jeho snahách vysvetliť tajomné a skryté veci pomocou predstavivosti, obrazotvornosti a fantázie. Je zaujímavé, že napriek vývoju viaceré z týchto magických symbolov pretrvali stáročia až tisícročia. Ľudová dekoratívna kultúra má viacero vrstiev. Najstaršie prvky v nej bývajú prekryté a spájané s modernejšími, zdobnejšími. Pritom tieto staršie napríklad geometrické prvky – línie, pásy, zuby, meandre, kosoštvorce, kruhy a ďalšie sa objavovali už v neolite.

Vzostup ornamentálnej výzdoby nastal v Európskych krajinách v prvej polovici 19. storočia, avšak zatiaľ čo v západnej Európe bol vplyvom industrializácie už koncom 19. storočia vytláčaný, tak v podmienkach strednej Európy a Slovenska pretrval ešte aj v prvej polovici 20. storočia. Ornament možno charakterizovať ako ozdobu, ktorá doplňuje a okrášľuje predmet. Okrem samotného významu symboliky ornamentov tieto predmetu dodávajú aj vizuálnu jedinečnosť a ľahkú identifikovateľnosť.

vystava ornamenty cadca 1

Napriek tomu, že ornamentálna výzdoba na území Slovenska mala v minulosti veľa spájajúcich a podobných prvkov, tak veľmi dôležitými boli regionálne špecifiká. Príbuzné rysy dekoratívnej kultúry bývali výsledkom úmyselnej nápodoby. Variabilita zdobenia sa pohybovala v určitých medziach a bol znakom kultúrneho dedičstva.

Takto sa medzi obcami v regióne formoval určitý dorozumievací jazyk založený na štýle odievania a bývania. Všetky prvky ornamentálnej výzdoby mali v každom spoločenstve prirodzene svoj postupný vývoj, nezostávali statické. Pôvodne boli ornamentálne prvky dosť podobné a tieto sa stávali čoraz pestrejšími predovšetkým s rozvojom ľudovej tvorivosti a dekoratívneho umenia koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia.

vystava ornamenty cadca 2

Výstava potrvá do 13. novembra 2022. Jej súčasťou sú aj interaktívne tabule, na ktorých si deti môžu hravou formou vyskladať svoj vlastný ornament. Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Kysucké múzeum v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: