detske ihrisko vysoka 007Jedným z dôležitých aspektov výchovy detí v dnešnej dobe by mala byť snaha, aby mali dostatok pohybu. K tomu je samozrejme v rámci vyučovania potrebná i vhodná infraštruktúra. Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží využívať ponúkané možnosti grantových výziev a pre svojich malých obyvateľov rozširovať plochy detských ihrísk.

Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana bolo postavené vďaka realizácii projektu „Zdravie je v našich rukách.“  Podporeného dotáciou z Úradu vlády SR. Dopadová plocha však používaním detského ihriska už nevyhovovala aktuálne platným bezpečnostným predpisom. Snahou obce preto bolo povrch vymeniť za modernejší a bezpečnejší. Na tento zámer obec spracovala žiadosť a zapojila sa do grantového programu Regióny 2021 oblasť Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu, ktorého vyhlasovateľom bol EKOFOND SPP. Žiadosť bola posúdená ako úspešná a obec na realizáciu cieľa získala dotáciu vo výške 835,00 RUR.

detske ihrisko vysoka 006

V rámci realizácie projektu bola odstránená poškodená dopadová plocha, podkladová plocha, ktorú tvorila zhutnená antuka bola odstránená. Po navezení podkladovej vrstvy bola celá plocha ohraničená záhradnými obrubníkmi zabetónovaná. Hlavnou fázou prác bolo položenie finálnej dopadovej plochy v podobe farebných gumových dlaždíc o rozmere 50 cm x 50 cm a hrúbke 2,5 cm, ktoré sú vyrobené z recyklovaných pneumatík.

Detské ihrisko sa tak realizáciou projektu stalo bezpečným a kultúrnym priestorom, kde môžu deti tráviť voľný čas pohybom a hrou.

obec Vysoká nad Kysucou

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: