den matiek krasno 002S mesiacom máj sa spája Deň matiek, ktorý v Krásne oslavovali druhú májovú nedeľu 14.5.2023.

V Krásne nad Kysucou pripravili pri príležitosti Dňa matiek program. Hostí najskôr privítala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková, po nej sa všetkým prítomným prihovoril zástupca primátora mesta Krásno nad Kysucou p. Jaroslav Pagáč a prednosta mestského úradu Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA.

den matiek krasno 001

"Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. A práve v podobe uvitej kytice piesní, básni a hier sa predstavili detičky z Materskej školy Lesnícka Krásno nad Kysucou. Ako prvá svoj úžasne nacvičený program a scénku „Ako Vrabčiak čarovné slovíčka vo svete hľadal“ predviedla trieda Motýliky. Po nich pódium patrilo triede Slniečka, ktoré zahrali scénku „Pytačky“, po nej ešte zaspievali a zatancovali. K oslavám Dňa matiek so želaním všetkého dobrého prišli aj žiaci Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou. Nikolka Škorová, Sláčikové kvarteto, Timotej Hrtús, Adriana Menke a Terezka Šusteková, odzneli aj tóny heligóniek v podaní Barborky Šustekovej a Jakubko Kolembus, tria v zložení Ema a Stela Gavlasové, Petra Vaňovcová, ďalej sa predstavil Matej Neveďal, Viktória Chylá, Leonia Sojková, Alex Turiak, Libor Čimbora a Klaudia Mitková," informuje mesto Krásno.

den matiek krasno 003

Mesto ďakuje všetkým zúčastneným, účinkujúcim, pani riaditeľkám, pani učiteľkám a hlavne deťom, ktoré s láskou pripravovali tento program pre svoje matky, babky, krstné mamy a pre všetkých prítomných. Pri odchode si matky, babky a krstné mamy prevzali rúk zástupcu primátora mesta a prednostu mestského úradu voňavú ružičku.

den matiek krasno 009

Mesto im vyslovuje prianie: "Milé mamy a staré mamy, ešte raz Vám želáme, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. V mene Vašich detí Vám ďakujeme za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil."

autor: redakcia
foto: Eduard Koprna

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: