sutaz citanieVíťazom 2. ročníka súťaže „Čítam, čítaš, čítame...“ je Adamko Tajdar ZŠ M. R. Štefánika.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhodnotila čitateľskú súťaž pre žiakov 2. ročníka základných škôl „Čítam, čítaš, čítame...“ V čítaní sa najviac darilo Adamovi Tajdarovi zo ZŠ M. R. Štefánika, ktorý počas školského roka prečítal až 195 kníh.

Čitateľská súťaž prebiehala od októbra 2020 do konca mája 2021 a zapojilo sa do nej osem druháckych tried zo štyroch základných škôl z Čadce. Počas celej súťaže čítalo 171 detí a podarilo sa im prečítať 2 250 kníh. Víťazom sa stala trieda 2. A zo ZŠ M. R. Štefánika, ktorá prečítala 584 kníh. Druhé miesto patrilo 2.C zo ZŠ Rázusova za 487 prečítaných kníh. Tretiemu miestu sa potešili žiaci 2.B zo ZŠ s MŠ Podzávoz , ktorým sa podarilo prečítať 390 kníh.

citatelska sutaz deti 001

Najaktívnejšou čitateľkou z tejto školy, ktorú chceme tiež pochváliť bola Ráchel Kopačková s počtom 183 prečítaných kníh. V každej triede sme teda ocenili aj najlepších čitateľov jednotlivcov, aby sme motivovali aj ďalších, ktorým čítanie ešte neprirástlo k srdcu. Radosť z oceňovania neskrývali ani pani učiteľky, ktoré boli právom hrdé na deťúrence a priali víťazstvo všetkým. Vecné ceny, ktoré si prevzali jednotlivci a súťažné triedne kolektívy finančne podporila Kysucká knižnica v Čadci. Ďakujeme pedagógom, že sa zapojili do súťaže a podporovali deti v čítaní. My, knihovníci sa snažíme rôznymi aktivitami, súťažami a netradičnými podujatiami rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, viesť deti k láske ku knihám a čítaniu.


Petronela Gavenčiaková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: