palarikova rakova 2023 004Ochotnícke divadlo, Ján Palárik, slovenská dramatická tvorba, ale tiež priateľstvo a nadšenie. 28. apríla skončil 55. ročník Palárikovej Rakovej.

Šesť dní naplnených 36 divadelnými predstaveniami, tematicky zameranými výstavami, rozborovými seminármi, besedami a kurzom dramaturgie navštívilo viac ako 9 tisíc návštevníkov. Pri 55. výročí bola Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci vydaná i pamätnica Palárikova Raková – 55 rokov na scéne.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru. Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

palarikova rakova 2023 005DS Staškovan - ...A FURT SA PIJE

Do súťažnej časti 55. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo jedenásť ochotníckych divadelných súborov

Výberová porota (Peter Kováč, Katarína Šulganová, Pavol Zátek, Magdaléna Hacková, Zuzana Polláková) vybrala do súťažnej časti 4 súbory: Medzibrodské kočovné divadlo, Tomáš Pohorelec: KOKOŠ, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ, DS Staškovan Staškov, Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE, Divadelný súbor NA SKOK Raslavice, Martin Bašista na motívy A.P.Čechova: TRI ŚESTRI. Kvalitu divadelných predstavení hodnotila odborná porota v zložení: predseda – Viktor Kollár (divadelný režisér), členovia – Andrea Janušková (teatrologička), Tibor Kubička (divadelný režisér, dramaturg), Martin Timko (divadelný historik, dramaturg), Branislav Matuščin (herec, pedagóg) a porota mladých zostavená zo študentov Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením Dagmar Štekláčovej a Dagmar Jurgovej.

palarikova rakova 2023 003DS Jána Palárika - Veselá jeseň

„Všetky vznikli na základe pôvodného textu, ktorého autorom bol režisér daného predstavenia. To signalizuje túžbu jednotlivých tvorcov a ochotníckych súborov vyjadrovať sa svojou tvorbou k najaktuálnejším a najpálčivejším témam dneška. Podobné smerovanie v divadelných dejinách často znamenalo zrod novej epochy, či nástup nových tvorcov – autorov a režisérov,“ uviedol Viktor Kollár, predseda odbornej poroty 55. Palárikovej Rakovej. A ako dodal, spracované boli závažné témy, ktoré sa dotýkajú životov, súčasnosti, ale tiež nedávnej minulosti, o ktorej sa nerozpráva najľahšie. „Viaceré z inscenácií nepriniesli len pozitívny pohľad na spracovávanú tému, ale každá zo súťažných inscenácií sa dotýkala aj menej pekných, trpkejších stránok nášho života.“

palarikova rakova 2023 004DS NA SKOK - TRI ŚESTRI

I v tomto ročníku sa okruh obcí a miest, kde bola možnosť navštíviť divadlo, rozšíril

Podľa organizátorov zavítal 55. ročník celkovo do 4 miest a 11 obcí. „Palárikova Raková je divadelným festivalom celého regiónu. Primárne a na začiatku vznikla ako pocta dramatikovi Jánovi Palárikovi ale s úmyslom obohatiť kultúru celého regiónu. Jej úlohou je teda i dbať na to, aby kontakt s divadlom mali ľudia všetkých vekových kategórií a v celom regióne. A my sme nesmierne radi a vďační, že ochota samospráv je tejto myšlienka naklonená, a že chcú byť súčasťou divadelného festivalu,“ spresnila Silvia Kajanková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Podľa jej slov sa hralo nielen v Čadci a obci Raková, ale i v mestách Turzovka, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou. Atmosféru divadelnej prehliadky však mali možnosť zažiť aj v obciach: Vysoká nad Kysucou, Makov, Korňa, Klokočov, Skalité, Svrčinovec, Čierne, Zborov nad Bystricou,  Nesluša a Oščadnica.

palarikova rakova 2023 006Medzibrodské kočovné divadlo - KOKOŠ

Divadelná prehliadka začala v nedeľu slávnostnou svätou omšou, sprievodom obcou k pamätníku a rodnému domu Jána Palárika a  pohostinným predstavením divadelného súboru zo Staškova v obci Raková. V meste Čadca sa slávnostné otvorenie prehliadky uskutočnilo v utorok popoludní. Na pešej zóne a Palárikovej ulici vystúpili divadelníci pouličného divadla DVOR ZÁZRAKOV, umelecký kolektív TURZOCREW z Turzovky a Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára. Večer už patril krajanom zo Srbska. „Od roku 2008 sa v rámci memoranda o spolupráci každoročne víťaz Palárikovej Rakovej zúčastňuje na festivale DIDA Pivnica a recipročne víťaz DIDY prichádza hosťovať na Palárikovu Rakovú,“ spresnila Kajanková. A tak sa v rámci 55. ročníka Palárikovej Rakovej predstavili 2 krajanské ochotnícke súbory. Víťaz DIDY 2022 - Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad s divadelným predstavením WC Story a  ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice „Pusťte basu do rozhlasu“.

Okrem súťažných divadelných predstavení bol aktuálny ročník plný ďalších sprievodných aktivít

V Dome kultúry v Čadci, Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, Kysuckej knižnici a Kysuckom múzeu sa uskutočnili výstavy venované Jánovi Palárikovi a divadlu, slávnostne sa uviedla publikácia: PALÁRIK, pamätnica: PALÁRIKOVA RAKOVÁ – 55 rokov na scéne, ale diskutovalo sa i na tému ochotníckeho a profesionálneho divadla na pôde Gymnázia J. M. Hurbana Čadci, či odborne vzdelávalo v rámci seminára Dramaturgia v divadle. Hosťujúcimi súbormi a umelcami 55. ročníka boli Divadlo ZáBaVKA Senec, Divadlo Actores Rožňava, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Tyjátr Ivan Gontko, Potulné dividlo J+T, nevaDIvadlo Bratislava a Divadlo J.G. Tajovského zo Zvolena, ktoré v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov 55. ročníka uviedlo inscenáciu ŽENSKÝ ZÁKON.

palarikova rakova 2023 007strieborná medaila za ženský herecký výkon - K.Janesová - Veselá jeseň

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 55. Palárikovej Rakovej – 15 divadelných súborov, 36 divadelných predstavení, z toho 4 súťažné a 32 pohostinných, vyše 9 tisíc divákov, 6 výstav, besedy, odborný seminár, 4 rozborové semináre.

palarikova rakova 2023 001Bibiana Grečmalová - Cena za celozivotný prínos ochotníckemu divadlu

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi podujatia v zmysle Memoranda o spolupráci boli mestá: Kysucké Nové mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka a obce: Korňa, Zborov nad Bystricou, Vysoká nad Kysucou, Makov, Klokočov, Svrčinovec, Nesluša, Skalité, Čierne, Kysucká galéria v Oščadnici. Spoluusporiadateľmi boli: Dom kultúry v Čadci, Kultúrny dom Jána Palárika Raková, Kysucké múzeum, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucká Galéria, Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta humanitných vied, COOP Jednota s.d. Čadca, Divadelný ústav Bratislava, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, DIDA Pivnica Srbsko, Kysucká kultúrna nadácia, ZUŠ regiónu Kysúc, Kysucká galéria v Oščadnici.

palarikova rakova 2023 002Čestné uznanie za mužský herecký výkon Vojtechovi Balážovi - A FURT SA PIJE

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Reklamnými partnermi boli Nadácia SPP a Nadácia DOXX.

Výsledková listina 55. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby

Kolektívne ceny:

  • l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková: DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI.
  • 2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca: MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO za inscenáciu hry Tomáš Pohorelec: KOKOŠ.
  • 3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: DS STAŠKOVAN za inscenáciu hry Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE.

Individuálne ceny:

  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a CENU MARTINA KOLESÁRA za réžiu MARTINOVI BAŠISTOVI za inscenáciu hry TRI ŚESTRI (Cenu udeľuje primátor mesta Čadca).
  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za odvážne a výnimočné spracovanie témy v autorskom texte hry „KOKOŠ“ TOMÁŠOVI POHORELCOVI (Cenu udeľuje starosta obce Raková).
  • Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za ženský herecký výkon Kataríne Janesovej za stvárnenie postavy MARGITY BADŽGOŇOVEJ v inscenácii Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ (Cenu udeľuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci).

Ďalší ocenení

  • DIPLOM ZA ÚČASŤ: DIVADELNÉMU SÚBORU JÁNA PALÁRIKA za inscenáciu hry Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ
  • ČESTNÉ UZNANIE na návrh odbornej poroty: za mužský herecký výkon VOJTECHOVI BALÁŽOVI za stvárnenie postavy MATEJA v inscenácii Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE
  • Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava na návrh poroty mladého diváka získal DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI
  • Ocenenie KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA v Čadci za CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS slovenskému ochotníckemu divadlu: Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar BIBIÁNE GREČMALOVEJ - dlhoročnej ochotníckej herečke DS Staškovan zo Staškova.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: