ladonhora 007Dňa 9.4.2023 v nedeľu usporiadal turistický oddiel ŠKT KNM tradičný 32-hý ročník Veľkonočného výstupu na vrchol Ľadonhory v Kysuckej vrchovine, ako spomienková tradícia na zmŕtvych vstanie Pána.

Trasa : Autobusom do Horného Vadičova, odtiaľ pešo po trase: Kubaščíkovci, Ľadonhora, Holý vrch, cez hrebeň Stien na Poľanu až do Budatinskej Lehoty a do Radole, cca 14km/ 500m. Začali sme v Hornom Vadičove na autobusovej konečnej zástavke u Kubaščikov, tu nás čakala aj STV - Televikend.
Vychádza nás na trasu okolo 50 ľudí priebežne a postupne, pretože sa nachádzame vo vysokom ochrannom pásme prírody. Počasie na prekvapenie je výborné, nefúka a svieti aj slniečko. Chodník po Modrej Turistickej značke je plný lístia, miestami podklad ešte zamrznutý, aj sme sa niektorí šmykli, ale nikomu sa nič nestalo, lebo ako sa hovorí : zlá bylina nevykape. Na vrchole Ľadonhory po severnej strane hrebeňa je ešte zbytkový sneh. Dobré oči zazrú ešte aj snežienky. Postupne dochádzame na vrchol Ľadonhory 999mnm. A začína sa tu Veľkonočný rituál - šibačka. Je tu príjemná Veľkonočná nálada, radosť zo zdolania vrcholu, výstupu a stretnutia priateľov – turistov.

Túto ceremóniu otváram veršíkom:
Ej na Ľadonhore v pohorí Kysucká vrchovina, je tu vždy s turistami sama psina.

Je to už tradícia na Veľkú noc, 32 rokov chodí tu ľudí a deti moc. Je to spomienka na z mŕtvych vstanie Pána, preto sme tu išli hneď z rána. Na vrchol sa každá noha škrabe a hýbe, potom zasa ruka s korbáčom po zadku šibe. Ženy korbáčom aj voňavky a za krk vody, chlapom po vajci a vodky nech majú hody! Tak káže vrchol Ľadonhora.
Tak šibme : nech si zdravá, šťastná a veselá, až nebrbleš, nefrfleš a poslúchaš , nech Ti nožičky stále behajú a všetko riadne slúži !

Ženy rozdávajú mašle na korbáče, aj po vajciach, aj do krku vodu, nech Ti chlapi stále a vždy na vrchu šibú. Je to veľmi ťažká robota s dvoj metrovým korbáčom, nájsť vhodné prútiky, upliesť ho, vyniesť ho na vrchol a potom sa s ním točiť sa okolo každej baby a ich látať s ním. Tradične je to práca P. Piknu a mňa. Ešte vrcholové foto a postupne sa rozchádzame a pokračujeme rôznymi trasami späť. Na Holom vrchu predseda oddielu F. Žabka predniesol teplé slovo, zhodnotil 32. rokov výstupov, oboznámil všetkých s okolitými hrebeňmi, kopcami, vrcholkami a dolinami aj s najbližšími akciami ŠKT KNM.
Končíme v Radoli, v Pivárni u Kultána. Celková účasť nakoniec bola cca 70 ľudí. Tešíme sa na ďalší ročník.


ŠKT KNM Teodor Bráciník

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: