kriz u pastvy nova bystricaV Novej Bystrici, v lokalite u Pastvy, bol v roku 2003 postavený kríž, ktorý po rokoch schátral, ale obyvatelia z osady Veľký potok - Štefan a Slávka Poniščjakovci, ktorých predkovia žili v spomínanej osade sa začali v r. 2020 zaoberať myšlienkou obnovy a revitalizácie tohto miesta.

Myšlienka zaujala aj ostatných obyvateľov, ktorí ochotne prispievali svojou prácou a aktivitou pre zrealizovanie ušľachtilého diela v prírode.

kaplnka u pastvy nova bystrica 3 Po ukončení prác v septembri 2020 oslovili miestneho správcu farnosti Mgr. Pavla Heruda o vysvätenie kríža na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktoré sa uskutočnilo 15.9. 2020 spolu so svätou omšou. O rok neskôr - 15.9.2021 bola opäť svätá omša spojená s posvätením korpusu. Nadšenie obyvateľov stúpalo, preto sa rozhodli na tomto mieste pri kríži postaviť aj kaplnku.

Tradícia začala na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, preto všetci súhlasili so zasvätením kaplnky práve jej. Takže 15.9.2022 sa všetci s radosťou v hojnom počte stretli pri svätej omši spojenej s posvätením kaplnky.

Autorom tejto kaplnky spojenej so zvonicou so sochou Sedembolestnej Panny Márie je miestny rezbár Ján Pišoja, ktorému sa podarilo týmto dielkom vystihnúť črtu ľudovej zbožnosti v spojení s prírodou.

Uznanie patrí aj ostatným zaangažovaným. V mene všetkých spomeniem manželov Anku a Petra Čierňavovcov, ktorí navrhli a zrealizovali krásnu a praktickú architektúru „podstavca“ pod zvonicu.

kaplnka u pastvy nova bystrica

kaplnka u pastvy nova bystrica 2

Ako ku každému skvostu prináleží patričná starostlivosť, aj tu treba poďakovať všetkým nespomenutým a ochotným ľuďom za úpravu okolia, za údržbu lavičky a ostatného príslušenstva.

Každý, kto sem príde, si s povzdychom povie: Ako je tu dobre! Ten pokoj a ticho v tomto hektickom čase... Kto bude mať záujem, môže na toto miesto prísť zo všetkých svetových strán, z každého kúta Novej Bystrice. Posilní sa tu duchovne a urobí si krásnu prechádzku pre svoje zdravie a zlepšenie kondície.

Príďte sa pozrieť na toto pekné a neobyčajné miesto.

Text: Katarína Miháliková
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: