vysne vane krasno nad kysucou 002Trasa má zastávky: Dunajov, žel. zast. – Krásno nad Kysucou, U Gundašov – U Matuškov – U Blažkov (kamenný most) – U Drozdov – Nižné Vane – Vyšné Vane – Hladký vrch 761 m (rozhľadňa) – Vyšné Vane – Dielnice – U Blažkov – Krásno nad Kysucou, žel. st.

Trasa: Dunajov, žel. zast. – Krásno nad Kysucou, U Gundašov – U Matuškov – U Blažkov (kamenný most) – U Drozdov – Nižné Vane – Vyšné Vane – Hladký vrch 761 m (rozhľadňa) – Vyšné Vane – Dielnice – U Blažkov – Krásno nad Kysucou, žel. st.
Dĺžka 10,0 km, + 410 , - 428 m, čas na prejdenie 3:45-4:05 hod.
Stredne ťažká trasa – dlhé stúpanie od kaplnky Nižné Vane

Na druhú vychádzku v katastri mesta Krásna nad Kysucou sa vyberieme do Kysuckej vrchoviny. Tá minulá bola v Kysuckých Beskydách a tie ďalšie budú v Javorníkoch.

Na železničnej zastávke Dunajov, kde dnes popisovanú trasu začíname, sa v zamračenom ráne stretávame celkom 18-ti seniori a spoločne dnes urobíme rekognoskáciu tejto trasy.

Prechádzame koľaje /f 1/ a smerujeme k rieke Kysuci v miestnej časti Nádolie, kde stojí kostol Sedembolestnej Panny Márie konsekrovaný 16.9.1995 postavený na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1870 /f 2/, a potom pokračujeme po hrádzi popri rieke Kysuci smerom na Krásno. Povrch hrádze je upravený na cyklo chodník /f 3/ spájajúci Dunajov s Krásnom nad Kysucou. Vľavo míňame bytové domy /f 4/a blížime sa k lávke ponad rieku Kysucu /f 5/po ktorej prechádzame /f 6/ do katastra Krásna v miestnej časti U Matuškov (400-420 m) /f 7/. V krátkom úseku (150 m) ideme po štátnej ceste smerom na Krásno a hneď po prejdení celo kamenného mosta U Blažkov zabočíme vpravo. Most z roku 1935 /f 8/, preklenuje Drozdov potok so strmými brehmi v dĺžke takmer 54 m a je to jeden z troch najdlhších celo kamenných mostov na Slovensku (troj arkádový most nad riekou Hnilec v Gelnici a Turecký most (vraj ho postavili Turci začiatkom 17. storočia) nad riekou Ipeľ v Poltári). Pokiaľ si ho chcete pozrieť v celej paráde musíte zísť pomerne zarastenými brehmi až k potoku. Najschodnejšie miesto na to je v smere od Matuškov a pred mostom vpravo /f 9,10/.

vysne vane krasno nad kysucou 010

Orientácia na tejto trase po skrytých Kysuciach je bezproblémová. V celej dĺžke vedie po širokých cestách, v niektorých úsekoch zjazdných len „tereniakmi“ a po Holý vrch ešte vyznačenej aj miestnym značením /f 11/.

Po zabočení z mosta pokračujeme po miestnej komunikácii smerom na Nižné Vane. Najskôr prechádzame osadou U Drozdovci (430-430 m) /f 12-15/ a za ňou po 120-tich metroch na „Y“ križovatke zabočíme vľavo popri kaplnke z roku 1901 /f 16/, o ktorej sa dá viac dozvedieť z informačného panela v osade Nižné Vane, cestou ku ktorej minieme po ľavej strane, hneď v blízkosti kaplnky, upravený prameň /f 17/ a o čosi vyššie presklenú kaplnku a kríž na vedľajšom smreku pripomínajúce pravdepodobne nejakú tragickú udalosť /f 18/.

Od kaplnky prekonáme do osady Nižné Vane (440-485 m) /f 19-26/ v strmšom stúpaní takmer 50 výškových metrov. Zdanlivo „nekonečné“ stúpanie potom pokračuje poľnou cestou ešte 1,6 km s prevýšením takmer 230 m, ktoré zaberie trištvrte hodiny až hodinu času. Výstup si môžeme spríjemniť tým, že sa zameriame na výhľady, ktoré sa postupne naskytajú z lúk vypásaných hovädzím dobytkom smerom do Javorníkov /f 27-30/.


vysne vane krasno nad kysucou 041Cestou k rozhľadni

Na vrchole stúpania v n. v. 705 m /f 31/ prídeme na križovatku s prístupovom cestou z Krásna od Blažkov – po nej budeme schádzať do Krásna po zachádzke k turistickej rozhľadni na Hladkom vrchu.

K rozhľadni pokračujeme cez osadu Vyšné Vane (685-700 m) /f 32-37/, ktorá je najvyššie položenou v katastri Krásna. Rozložená je v peknom plytkom a lúčnatom sedielku západnej rázsochy Hladkého vrchu.

K rozhľadni ešte musíme prejsť 950 m s prevýšením skoro 60 m. Na rázcestí pred rozhľadňou /f 38/ je možnosť oddychu /f 39/ a naskytnú sa tu, za dobrej dohľadnosti, aj obmedzené výhľady na kráľovnú Moravsko-sliezskych Beskýd 1323 m vysokú Lysú horu/f 40/. Z rozhľadne /f 41/ odovzdanej do užívania koncom roku 2019 sú super výhľady na kulisu malo fatranských vrcholov ponad východnú časť Kysuckej vrchoviny a údolie rieky Bystrice medzi Klubinou a Starou Bystricou /f 42 - táto fotografia je z r. 2017 z miesta kde rozhľadňa stojí/.

vysne vane krasno nad kysucou 043

Od rozhľadne sa vrátime cez Vyšné Vane /f 43-45/ na križovatku a v terajšom smere zabočíme vpravo. Cesta sa po počiatočnom úseku lúkami ponorí do lesa a nás čaká už len klesanie a klesanie (1,5 km a -220 m) /f 46/až do miestnej časti Krásna Blažkov „spestrené“ len samotou Dielnice (615-630 m) /f 47-51/.

V osade u Blažkov vyjdeme na štátnu cestu priamo u zastávky SAD /f 52/ odkiaľ môžeme využiť aktuálne autobusové spoje smerom do Čadce alebo Žiliny.

Trasa je však uvažovaná s cieľom na železničnej stanici v Krásne kam sa dostaneme od zastávky SAD odbočením doprava (smer Krásno) /f 53/ a hneď po 50-tich m do prvej odbočky vľavo. Kúsok sa odbočkou na opačnej strane cesty, z nášho smeru ukrytá pod mohutnou lipou, stojí prícestná kaplnka /f 54/, údajne najstaršia v katastri Krásna z roku 1818. Po odbočení sa cesta medzi domami zúži na chodník „medzi ploty“ a strmo nás dovedie k hlavnej ceste č. 11 pod ktorou je vybudovaný tunel pre chodcov /f 55/.

Asi 250 m za tunelom nás čaká ďalšia, lanová, lávka /f 56/, po ktorej prejdeme späť na pravý breh Kysuce a po zabočení vpravo už vidíme cieľ našej dnešnej túry - železničnú stanicu Krásno nad Kysucou (380 m) /f 57,58/.

Trasa na mape: po kliknutí na tento odkaz sa vám zobrazená časť ukáže v mape a môžete si s ňou manipulovať a získať podrobný priebeh trasy

mapa vysne vane

Čas

Údaje o trase

Text

hod.

km

+m

-m

n. v.

       

375

Žel. zast. Dunajov

0:26

1,45

3

 

378

Lávka cez Kysucu

0:11

0,60

19

10

387

Kamenný most u Blažkov, ↘

0:18

0,75

43

 

430

Kaplnka Nižné Vane, →

0:15

0,55

50

 

480

Nad osadou - posledný dom

0:50

1,60

226

 

706

Rázcestie pri osade Vyšné Vane, →

0:20

0,85

49

12

743

Hladký vrch, (lúka s posedením)

0:02

0,10

8

 

751

Rozhľadňa (zborovská)

0:18

0,95

12

57

706

Vrátiť sa na rázcestie pri osade Vyšné Vane

0:20

0,75

 

98

618

Dielnice

0:35

1,50

 

220

398

Zast. SAD Krásno, Blažkov

0:15

0,80

5

21

380

Krásno nad Kysucou, žel. st.

3:50

9,90

410

428

 

 

Vysvetlivky: ↘,↗,→ - odbočiť vpravo, vľavo


Text a foto: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: