krasno nad kysucou kalinov 012Trasa vás zavedie do osád Kalinova. Zastávky trasy sú: Krásno nad Kysucou, rázc. (zastávka SAD Pod mostom) - Kalinov, Záhradná ulica – Gálovci – U Capov – Barancov potok – Hackovci – Hackov vrch 607 m – Svrkeľ – Krásno nad Kysucou, rázc.

Trasa: Krásno nad Kysucou, rázc. (zastávka SAD Pod mostom) - Kalinov, Záhradná ulica – Gálovci – U Capov – Barancov potok – Hackovci – Hackov vrch 607 m – Svrkeľ – Krásno nad Kysucou, rázc.
Dĺžka 7,0 km, + 252 m , - 252 m, čas na prejdenie 2:15 2:45 hod.
Ľahká trasa, sakrálne objekty, v 2. časti výhľady.

Ďalšia vychádzka nás zavedie do miestnej časti Krásna nad Kysucou - Kalinova, ktorý je najstaršou osídlenou osadou v Bystrickej doline. Na trase dlhej 7 kilometrov však prejdeme „len“ dvoma osadami.
Začíname na zastávke SAD Krásno, rázcestie (397 m) /f 1/. Z počiatku sa držíme zelenej turistickej značky, ktorá na zastávke, z nášho pohľadu, začína. Táto nás asi po 50-tich metroch nasmeruje na druhú stranu štátnej cesty vedúcej do Bystrickej doliny a 20 m za cestou zabočí vpravo /f 2/ na Záhradnú ulicu, ktorou pôjdeme takmer kilometer /f 3/. Sledujúc stále zelenú značku prejdeme mostíkom Barancov potok (tiež Capkov potok) (425 m) /f 4 / a zelenou značkou pokračujeme smer osada U Lastovicov stúpaním ešte 300 m. Za poslednými domami nás čaká odbočenie zo značky vľavo (445 m) /f 5 /, ktoré je o 25 m vyššie po panelke, ako miesto z ktorého je robená fotografia. Nemôžeme ho prehliadnuť – pretože sa jedná o odbočku autami zjazdnej cesty do osady U Capa (Capov, Capkovci). Krátko po odbočení prejdeme nad osadou Gálovci (430-440 m) /f 6/ s peknými výhľadmi /f 7/ na časť Kalinova, Krásna hrebeň Javorníkov s dominujúcou Kykulou 737 m a osadou U Janka úplne vľavo.

Po 250 m potom prídeme do osady U Capa (450-465 m) /f 8/. V časti, kde je vpravo pri ceste zastrešená studňa (prameň) /f 9/ je možnosť odbočiť chodníčkom medzi domami a zísť ku kamennej kaplnke so samostatnou drevenou zvoničkou na kamennej podmurovke kruhovitého prierezu /f 10/. Táto kaplnka patrí v rámci krasňanského katastra medzi tie novšie. Postavená bola v roku 1978. Zachádzka predstavuje asi 70 m.
Za povšimnutie stojí udržiavaná pôvodná drevenička /f 11/ s oproti stojacou hospodárskou budovou. Drevenice v tejto osade prevládajú /f 12/. Po prejdení osady sa na okraji lesa dostaneme na križovatku ciest. Pokračujeme po „spodnej“ ceste /f 13/ vedúcej súbežne s elektrickým vedením – po ľavej strane. Po pár metroch vyjdeme na voľné priestranstvo a asi po 40-tich metroch zabočíme dobre znateľnou „cestou“ po spádnici k potoku /f 14,15 /. Strmý záverečný zostup sa dá pohodlne obísť vpravo, kde prídeme na furmanskú cestu.

Po prejdení potoka (453m) sa dostaneme na údolnú cestu /f 16/ vedúcu do záhradkárskej osady aj k osade Hackovci. Pokračujeme proti toku potoka. Po 230 m určite neprehliadnete vľavo od cesty miesto vhodné na oddych s lavičkou a prameňom pitnej vody pri drevenom kríži /f 17/.

Na križovatke ciest tesne pred parkoviskom pri záhradkárskej osade (473 m) nás smerovka miestneho značenia „Po krasňanských osadách“ nasmeruje na dosť strmo stúpajúcu cestu do osady Hackovci (540-570 m) /f 18/. Značenie v tvare štvorca rozdeleného na biely a červený trojuholník /f 19 / nás bezpečne dovedie až na hrebeň medzi Ryboňov a Hackov vrch po ktorom vedie modrá turistická značka zo železničnej zastávky Oščadnica na Veľkú Raču.
Na začiatku osady Hackovci stojí nad cestou pekná nová murovaná kaplnka /f 20,21/ o ktorej sa mi však na stránkach Krásna nepodarilo nájsť žiadnu zmienku. Od kaplnky naďalej stúpame cez osadu /f 22,23/, potom lesnou cestou a v závere cez lúky až na spomínaný hrebeň medzi Ryboňovým a Hackovým vrchom (605 m) pri pútači so smerovkami vlastného značenia /f 24/

Hrebeň je v týchto miestach lúčnatý a poskytuje pekné výhľady na kopce obkolesujúce Krasňanskú kotlinu a Hornokysucké Podolie.

Pokračujeme po hrebeni západným smerom k výraznému temenu Hackového vrchu (607 m) /f 25/ z ktorého sú výhľady samozrejme ešte lepšie /f26/. Tesne k triangulačnej tyči vyniesla? nejaká dobrá duša funkčnú parkovú lavičku /f 27/. Nech sa páči odpočinúť.

Z Hackovho vrchu je možné pokračovať stále po modrej turistickej značke, ktorá po 2,1 km a klesaní o 252 m príde na zastávku SAD Oščadnica, Spoločenský dom. (dobré a časté autobusové spoje do Čadce a možnosť občerstvenia v Penzióne Drevorubač.

Popisovaná trasa však pokračuje na miesto odkiaľ sme začínali. Tesne u triangulačného bodu odbočuje z cesty s modrou značkou doľava menej výrazná, no dobre zreteľná cesta /f 28 / vedúca bočným hrebeňom juhozápadným smerom. Postupne sa stáva dobre vyjazdenou. Vedie stálym klesaním a po asi 700 m sa nám naskytnú veľmi pekné výhľady na takmer celé mesto Krásno /f 29/.

Vpravo, bokom od cesty, pod lesom stojí veľký kovový kríž /f 30/. Po vyjdení ma lúky sa výhľady ešte zlepšia /f 31/. Pokračovať treba stále cestou popri lese (máme ho po ľavej ruke). Pri ohradenom trasovom uzávere plynovodu sa cesta zatáča vľavo popod les /f 32/. Pokračujeme po nej /f 33/ a keď sa pred nami objaví oplotenie poľnohospodárskeho družstva odbočíme z cesty vpravo a popri oplotení /f 34/ zídeme na cestu s betónovým povrchom k hlavnému vchodu do PD.

Po nej potom pokračujeme cez „pľac“ Jozefíkovci až ku križovatke na hlavnej ceste/f 35/. Po ďalších 100 m odbočíme vpravo a šotolínovým chodníkom prejdeme popri „štokovci“ okrovej farby /f 36/ do križovatky za ktorou je autobusová zastávka Krásno, rázcestie /f 37/, kde túto vychádzku skončíme.

Čas

Údaje o trase

Text

hod.

km

+m

-m

n. v.

       

397

Zastávka SAD Krásno nad Kysucou, rázcestie

0:20

1,1

28

 

425

po zelenej po odbočenie↘ mostíkom cez Barancov potok

0:07

0,3

20

 

445

Po zelenej po odbočenie ↗ do osady U Capa

0:09

0,5

13

 

458

Osada U Capa

0:03

0,2

17

 

475

„Y“ za osadou, pokračovať ↗

0:04

0,25

5

27

453

Po 110 m ↗ potom 140 m po spádnici k potoku

0:09

0,45

20

 

473

↘ po ceste na „Y“ pri parkovisku u záhradkárskej osady

0:16

0,5

67

 

540

↗ po miestnom značení ku kaplnke U Hackov

0:18

0,6

65

 

605

Cez osadu na hrebeň s modrou značkou

0:08

0,4

10

12

607

↗ na Hackov vrch

0:24

1,4

 

123

480

↗ neznačenou cestou až k oploteniu PD

0:06

0,3

 

60

420

↘ popri oplotení PD na cestu

0:18

1,0

 

23

397

Po ceste na zastávku SAD Krásno, rázcestie

2:22

7,0

245

245

   

Vysvetlivky: „Y“ tvar križovatky, ↘,↗ - odbočiť vpravo, vľavo

Autor textu a fotografi: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: