bus dopravaŽilinský samosprávny kraj opäť vyhlásil súťaž na dopravcov, tí majú poskytovať služby na obdobie 10 rokov. Pre región Kysuce je predmetom obstarávania výber dopravcu v predpokladanej hodnote zákazky 79 542 843 EUR bez DPH.

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na dopravcov vo všetkých piatich regiónoch na obdobie 10 rokov. Téma bola aktuálna aj v roku 2019, vtedy však súťaž bola zrušená. V závere roku 2019 došlo k uzatvoreniu zmluvy v časovej tiesni po tom, ako Rada Úradu pre verejné obstarávanie nedokázala rozhodnúť v zákonom stanovenom limite o odvolaní uchádzačov. Uzatvorenie zmluvy teraz preveruje Úrad pre verejné obstarávanie.

Opätovné vyhlásenie súťaže

Kraj teda opäť vyhlasuje súťaž, ale tentokrát samostatne pre všetky regióny. Predpokladaná hodnota zakázok na obdobie 10 rokov od podpisu zmluvy je vyše 430 miliónov eur.

Pre prvé dva regióny, Liptov a Orava, bola súťaž vyhlásená ešte minulý rok. "K tejto súťaži boli doručené tri námietky a Úrad pre verejné obstarávanie začal konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Žilinský kraj preto v tejto veci rieši v súčasnosti revízne postupy.

Keďže obstarávané služby vo verejnom záujme budú poskytované 10 rokov, ŽSK sa pri stanovovaní kritérií zameral aj na kvalitu autobusov, integráciu a nové cestovné poriadky," uvádza Lucia Lašová, hovorkyňa kancelárie predsedníčky ŽSK.


Súťaž je vyhlásená aj pre región Kysuce

Pre región Kysuce je predmetom verejného obstarávania výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov prímestskej autobusovej dopravy v regióne v predpokladanej hodnote zákazky 79 542 843 EUR bez DPH na obdobie 120 mesiacov.

Celé znenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania >>


V kraji sú momentálne dvaja dopravcovia

V súčasnosti pôsobia na území Žilinského kraja dopravcovia SAD Žilina a ARRIVA Liorbus a tí majú regióny podelené. Nové znenie súťaže ponúka však aj tú možnosť, že môže zvíťaziť 5 rôznych uchádzačov a tí by obsluhovali autodopravu.

„Keďže verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá také personálne kapacity a technické vybavenie, ktoré by mu umožnilo efektívne riadiť dopravu, najmä kontrolovať výkazy o odjazdených kilometroch, v danom momente nie je spravodlivo možné požadovať od verejného obstarávateľa ešte menšie rozdelenie svojej potreby. Zároveň územné rozdelenie krajov zohľadňuje aj organizačné a logistické potreby riadenia dopravy – spádovosť liniek, pozícia okresného mesta rešpektujúceho smer dopravných prúdov, dostatočné možnosti pre hľadanie technologických zázemí dopravcu v daných regiónoch,“ informuje župa v podkladoch k súťaži.

Téme sa venovali aj v roku 2019:

autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: