sad zilinaKoncom novembra končia zmluvy súčasným dopravcom, Žilinský samosprávny kraj sa vo výbere dostáva pod časový tlak.

 

V Žilinskom kraji máme dvoch autobusových dopravcov, ktorí zabezpečujú prímestskú dopravu. Región je momentálne rozdelený na Žilinu, Kysuce a Turiec - tú obsluhuje SAD Žilina a Arriva Liorbus zabezpečuje prepravu pre Oravu a Liptov. Preprava prebieha na základe zmluvy o ktorej kraj hovorí, že bola vykonaná bez spravodlivej hospodárskej súťaže. Zmluva však 29. novembra končí a v tejto súvislosti sa objavujú viaceré komplikácie.

Na pondelkovom krajskom zastupiteľstve bola hlavnou témou práve táto skutočnosť. Aj keď kraj už v roku 2018 vytvoril pracovnú skupinu a začiatkom roka vyhlásil tri súťaže, cez ktoré chce vybrať poskytovateľa dopravy na dva roky s opciou na ďalší rok. Ide však o dočasné riešenie, kým sa nevyberie nový dodávateľ služby na dlhodobý desaťročný kontrakt. 


Ako vo svoje tlačovej správe župa uvádza, hlavný problém vidí:
„Dnes župy uhrádzajú dopravcom celú stratu – rozdiel medzi nákladmi a tržbami. Navyše dopravcovia nemajú povinnosť obstarávať v otvorených súťažiach, preto kraj nemá garanciu, že všetky vstupy sú obstarávané za najvýhodnejších podmienok. Súčasné zmluvy ich nijak nevedú a nemotivujú k zefektívneniu nákladov. Víťaz, ktorý vzíde zo súťaže, bude v zmluve garantovať výšku svojich nákladov v cene na kilometer. ,,Tie by sa síce zvyšovali o infláciu, valorizáciu mzdových nákladov či nafty, ale malo by to jasné mantinely. Aby sme vedeli, s akými sumami môžeme pracovať, predpokladanú hodnotu zákazky sme stanovili po dôslednej analýze faktúr z posledných rokov,“ uviedla županka Erika Jurinová. Takýmto spôsobom sa súťaží aj v okolitých európskych krajinách – iba v Česku je takto spustených 50 tendrov, funguje to tak v Rakúsku, Francúzsku či Poľsku. „

sad zilina2

 

Po novom chce rozdeliť nie na dva, ale na päť celkov, pričom náš región je začlenený do oblasti Kysuce – Orava. Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa toto však vidí ako možný problém, uviedol: „Je tu nepomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky na Orave a na Kysuciach, ktorá je o skoro tretinu vyššia na Orave, čo naznačuje, že tam bude jazdiť viac spojov a častejšie ako na Kysuciach“.

Niekomu sa toto spojenie Oravy a Kysúc v súťaži môže zdať zvláštne, pretože oveľa prirodzenejšou spojnicou pre Kysučanov je Žilina, dôvody takéhoto spojenia však nepoznáme. Pani županka vysvetľuje: Jednotlivý dopravca sa môže zapájať do tendra pre ktorýkoľvek región v rámci nášho kraja,“

 

Zaujímavým faktom je časový rámec. Situácia je pomerne neprehľadná, županka Erika Jurinová však uviedla: „Správne konania totiž majú svoje lehoty, pričom dopravcovia využívajú posledné možné termíny na podávanie námietok a otázok. Majú na to právo, ale zo strany župy to vnímame tak, že kvôli tomu dochádza k extrémne dlhému trvaniu súťaží“.

Poslanec a primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa poukázal celkovo na zlú pripravenosť súťaže na výber dopravcov pre autobusovú dopravu. „10 ročná zmluva s doterajšími dopravcami končí 29.11. a nové nie sú vysúťažené. Ak nestihneme v termíne zabezpečiť nové zmluvy a autobusová doprava zlyhá, na Kysuciach bude dopravný kolaps."

 

Výber dopravcov je komplikovaný proces, v hre sú stovky autobusov, zamestnancov samozrejme o milióny Eur. Otázne je, vzhľadom na časový tlak a fakt, že dopravcovia súťažia len o 2-ročný kontrakt, či kraj nakoniec za služby nebude platiť viac. Z pohľadu kraja je samozrejme dôležitá výsledná cena služby na ktorú prispieva nemalou sumou. Z pohľadu cestujúceho je však podstatný výsledok. Za posledné roky si cestujúci zvykli na určitý štandard, napríklad nový vozový park, Wifi internet a časové intervaly dopravy. Pre cestujúceho je najdôležitejšie zachovať štandard cestovania, prípadne ho zlepšovať. Či sa tieto parametre podarí kraju dosiahnuť a navyše za výhodnejších podmienok, uvidíme už o niekoľko mesiacov. O nových skutočnostiach vás budeme ďalej informovať.

-r-

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: