ocenenie zdravotniciSlávnostné oceňovanie zdravotníckych pracovníkov sa konalo v utorok 27. 9. 2022. Ocenenie si prevzalo 42 osobností, ktoré svojim osobitým prístupom a obetavou prácou prispeli a prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov nášho kraja.

V utorok 27. 9. 2022 ocenil Žilinský samosprávny kraj zdravotníckych pracovníkov. Podujatie organizuje odbor zdravotníctva ŽSK pravidelne od roku 2018 a vždy sa koná na výnimočnom mieste Žilinského kraja. Tohtoročné oceňovanie prebiehalo na Slanickom ostrove. 

Ocenenie pre 42 pracovníkov v zdravotníckom sektore

Ocenenie sa udeľovalo v 4 kategóriách: TOP lekár, TOP sestra, TOP iný zdravotnícky pracovník, TOP nezdravotnícky pracovník a špeciálna kategória pre ocenenie práce lekárov – seniorov a sestier.

Ocenení z Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca

Top lekár: MUDr. Peter Švehla
Top sestra: Mgr. Monika Bazgerová
Top zdravotnícky pracovník: Jana Kullová
Top nezdravotnícky pracovník: František Dej
Špeciálna kategória:
MUDr. Milan Peteraj

zdravotnici ocenenie 001

„Bolo nám cťou oceniť aj piatich lekárov a sestru, ktorí ukončujú svoju prax a príkladným spôsobom odovzdali ambulanciu mladším kolegom alebo naďalej ochotne odovzdávajú vzácne odborné skúsenosti mladším. Všetkým pracovníkov v zdravotníctve chceme aj týmto spôsobom poďakovať za ich prácu, odbornosť a hlavne ľudský prístup. Zároveň vnímame ako dôležité vyzdvihnúť takto aj veľmi dobrú, príkladnú spoluprácu so všetkými nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami v našom kraji, “ informuje Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Špeciálne ocenenie si prevzala aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová z rúk riaditeľky odboru zdravotníctva ŽSK za to, že odboru dala príležitosť rozvíjať a plniť nielen zverené úlohy, ale aj rozvíjať oblasti ako práca s ľudskými zdrojmi, využívanie nových postupov pre prácu v regiónoch, na ktorých odbor nepracoval.

„Ďakujem odboru zdravotníctva za ocenenie, veľmi ma prekvapilo, považujem totiž za samozrejmé, že ak chceme napredovať, najlepšia cesta je rozvíjať v šikovných ľuďoch kreativitu, ktorá pomáha zlepšovať prostredie pre pacientov, snaží sa zaujať a získať lekárov a lepšie organizovať zdravotníctvo a to ide ľahšie tak, že necháme týmto šikovným ľuďom priestor. Vďaka tomu, že odbor zdravotníctva, na čele s riaditeľkou Silviou Pekarčíkovou bol ochotný a schopný pustiť sa do nových vecí a rada som im ten priestor vytvorila, sa nám podarilo za uplynulých 5 rokov z rozpočtu ŽSK do zdravotníckych zariadení investovať viac ako 15 mil. €. Našou prioritou je kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť. Zrealizovali sme komplexné rekonštrukcie oddelení, ktoré sú vybavené najmodernejšími prístrojmi, čo má pozitívny dopad na státisíce obyvateľov. Na poslednom septembrovom zastupiteľstve prešiel schválením aj návrh Koncepcie rozvoja zdravotníctva ŽSK. Takže ja im ďakujem za veľké nasadenie a ochotu pre zdravotníctvo. Budeme sa snažiť postupne implementovať a riadiť sa schválenou koncepciou rozvoja zdravotníctva v našom kraji. Našim cieľom je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc a  ambulancií, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.“

ocenenie zdravotnici

Ako ďalej doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Silvia Pekarčíková: „Nominácie z nemocníc dávali samotné zdravotnícke zariadenia, aj na základe dotazníkových prieskumov, nominácie ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navrhovali online formou a to tak, že špecialisti  navrhovali ambulancie primárneho kontaktu a tie zas navrhovali špecializované ambulancie, ktoré považujú za ambulancie s príkladom dobrej praxe. Špeciálne ceny a ceny pre lekárov a sestry  seniorov navrhoval odbor zdravotníctva ŽSK.“

ocenenie zdravotnici2

Víťazi z ďalších nemocníc:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši  Jégeho Dolný Kubín
Top lekár: MUDr. Erika Šagátová
Top sestra: Eva Kováčová
Top zdravotnícky pracovník: Mária Hudecová
Top nezdravotnícky pracovník: Zdenka Sládečková

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Top lekár: MUDr. Ján  Mičík,
Top sestra: Mgr. Oľga Nogová
Top zdravotnícky pracovník: Soňa Rončáková
Top nezdravotnícky pracovník: Ing.  Jaroslav Podolák
                                                                                                                              
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Top lekár: primárka MUDr. Beáta Ujcová
Top sestra: Jarmila Tomková
Top iný zdrav. pracovník: Oľga Kordošová
Top nezdravotnícky pracovník: Mária Koleková

Oravská poliklinika Námestovo
Top lekár : MUDr. Eva Slačková
Top sestra: Magdaléna Zavoďanová
Top iný zdravotnícky pracovník: Silvia Špitálová
Top nezdravotnícky pracovník: Božena Kubašová

Univerzitná nemocnica Martin
Top lekár: MUDr. Milan Dragula
Top sestra : Katarína Reťkovská
Top iný zdravotnícky pracovník: Mgr. Ľubica Vengrínová
Top nezdravotnícky pracovník : Monika Mrázová 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Top lekár: MUDr. Juraj Kacian
Top sestra: Amália Krkošková
Top iný zdravotnícky pracovník :PhDr. Jarmila Mackovčáková
Top nezdravotnícky pracovník: Ing. Michaela Černá

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Top lekár: MUDr. Gabriela Muchová
Top sestra: Mgr. Agáta Žaškovská
Top iný zdravotnícky pracovník :Mgr. Bc. Marián Gašaj, MHA
Top nezdravotnícky pracovník: mjr. Ing. Dušan Chudý

Lekári (VAS a ŠAS)
MUDr. Jarmila Kardošová - Pediatrická kardiológia, Čadca
MUDr. Renáta Janoušková – VLPD, Žilina
MUDr. Janka Javorková – ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Ružomberok
MUDr. Mária Zaňová – VLPDD Ružomberok

autor: redakcia
foto: ŽSK, Martin Šenfeld

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: