Na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova dôjde k rozsiahlej výluke v súvislosti s prebiehajúcou dlhodobou modernizáciou, v novom grafikone nebude súčasťou objednávky prímestská cezhraničná vlaková doprava na tomto úseku. 

Na Úrade ŽSK sa v utorok 18.10.2022 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a Moravskoslezského kraja. Obe strany sa zhodli na udržaní cezhraničnej verejnej dopravy pri dochádzaní za prácou a tiež bola vyhodnotená doterajšia úspešná medziregionálna spolupráca a predstavené nové projektové zámery. Na stretnutí bola vyhodnotená doterajšia úspešná medziregionálna spolupráca, zároveň boli predstavené nové projektové zámerynajmä v oblasti kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania a životného prostredia, ktoré obe strany považujú za kľúčové pre nové programové obdobie Interreg SK - CZ.

„Dohodli sme sa, že navrhnuté projekty budú ďalej posúdené expertnými skupinami oboch strán, aby boli pripravené na úspešné podanie v rámci výziev, ktoré sa z tohto programu predpokladajú v jarných mesiacoch 2023,“ informuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. Súčasťou pracovného stretnutia bolo i predstavenie inovačnej spoločnosti INOVIA, ktorej cieľom je nadviazať užšiu spoluprácu s relevantnými agentúrami z Moravskosliezskeho kraja.

rokovanie zsk 1

Témou bolo aj cezhraničné prepojenie SR – ČR verejnou osobnou dopravou

Zúčastnené strany sa zhodli, že regionálna železničná cezhraničná doprava je pre obe strany prioritou.

„Teší nás, že českí kolegovia majú záujem zaradiť traťový úsek Čadca - Ostrava (Čadca - Svrčinovec - Mosty u Jablunkova - Bokanovice - Návsí - Ostrava) do svojho integrovaného dopravného systému od roku 2025 a už teraz na tom začínajú pracovať. V rámci zákonných kompetencií v Českej republike sú kraje objednávateľmi služieb regionálnej železničnej dopravy, pričom na Slovensku je objednávateľom štát a kraje musia o regionálne vlakové spojenie bojovať,“ objasnil Richard Staškovan, konateľ IDŽK.

rokovanie zsk 2

„Hlavnou témou spoločného stretnutia bolo riešenie problému v mobilite obyvateľstva v prihraničnej oblasti. Žilinský samosprávny kraj a taktiež naši českí kolegovia vnímame veľký prepravný potenciál, či už v meste Třinec, kúsok za hranicami, kde sa nachádzajú Třinecké železiarne, rovnako tak v celom Ostravsku, kde je vysoko rozvinutý banský priemysel, a v neposlednom rade v Ostrave sa nachádzajú nemocnice, kde pracujú i naši zdravotníci,“ dodáva Staškovan.

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so svojím Organizátorom a zmluvným dopravcom pripravili náhradné riešenie v rámci zavedenia prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bude zavážať cestujúcich zo Slovenska do prihraničného mesta Jablunkov – Návsí, kde budú môcť prestúpiť na osobné vlaky v smere na Třinec a Ostravu. Aktuálne je ŽSK v štádiu vybavovania medzinárodnej prímestskej autobusovej linky, o ktorej schválenie požiadal zmluvný dopravca Ministerstvo dopravy a výstavby SR a bude súčasťou služieb vo verejnom záujme. Autobusová linka začne premávať od zmeny GVD na železnici, čiže od 11. 12. 2022.

autor: redakcia
foto: ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: