skoly zatvaranieVzhľadom na epidemiologickú situáciu budú žiaci na všetkých stupňoch pokračovať v dištančnej výuke.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že sa žiaci zatiaľ do škôl nevrátia a od pondelka budú musieť pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

Materské školy a školské kluby sú otvorené pre tie deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

Od pondelka 18.1.2021 sa situáciu bude opätovne prehodnocovať.

Na stredných školách prešla výučba na dištančnú formu od 12. októbra 2020. V tom čase ešte žiaci základných škôl pokračovali v prezenčnej výučbe. Žiaci druhého stupňa prešli na dištančné vzdelávanie od 26. októbra. Prvý stupeň, materské škôlky a jasle boli otvorené do vianočných prázdnin, ktoré sa začali 21. decembra 2020. Po skončení prázdnin, od 11. januára 2021 sa žiaci učia naďalej na diaľku.

autor: redakcia
Foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: