ms cadcaOd 1.5.-20.5.2021 prebieha zápis detičiek aj do materskej školy Janka Kráľa v Čadci na sídlisku Žarec. 

Vážené mamičky, oteckovia, milí rodičia. Dávame do pozornosti, že v mesiaci máj od 1.5.-20.5.2021 prebieha zápis detičiek do MŠ Janka Kráľa v Čadci na sídlisku Žarec.

Škôlka ponúka príjemné prostredie pre vaše ratolesti, erudovaný vzdelávací proces, interaktívne tabule v triedach, telocvičňu, ktorá je súčasťou MŠ a príjemné vonkajšie prostredie s niekoľkými detskými ihriskami, vrátane dopravného ihriska. Škôlka aktívne podporuje aj krúžkovú činnosť, ktorá prebieha v samostatnej novovybudovanej triede so samostatnými sociálnymi zariadeniami.
Ponúkajú tiež výuku anglického jazyka, výtvarný a tanečný krúžok. Pani učiteľky s deťmi počas celého dňa pracujú a rozvíjajú vedomosti a zručnosti detí a radi vaše dieťa privítajú v tomto kolektíve.
Trvalý pobyt dieťaťa v Čadci nie je podmienkou prijatia do MŠ. Viac informácii na www.msjankakrala.sk

autor: Peter Strapáč, zástupca primátora mesta Čadca

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: