cyklochodnik turzovka 003Na stavbe cyklochodníka v Turzovke prebieha od začiatku novembra povinná zimná prestávka. Stavba je pozastavená kvôli zabezpečeniu bezproblémovej zimnej údržby na frekventovanej ceste Čadca - Makov, ktorá vedie popri celej dĺžke plánovaného cyklochodníka

Výstavba cyklochodníka v Turzovke začala v septembri v rámci projektu „Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka.“ Projekt je podporený z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.

Jedným z posledných kontrolných dní bol štvrtok 24. október. Počas neho sa zúčastnení skonštatovali, že  práce prebiehajú podľa harmonogramu. „Zrealizovala sa výstavba približne na jednej tretine úseku cyklochodníka. Ukončené sú zemné práce, položená je stabilizácia, uložené sú obrubníky. Na uvedenom úseku približne 1 km sú ukončené práce na verejnom osvetlení a položené sú aj asfaltové vrstvy,“ hovoril vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.

cyklochodnik turzovka vystavba

Realizácia výstavby chodníka bude pokračovať od apríla 2020 do októbra 2020. Pre verejnosť bude uvedená časť chodníka v priebiehu zimnej prestávky sprístupnená. 

autor: redakcia
foto: mesto Turzovka

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: