cukrovka riziko prevenciaSvetový deň diabetu – 14. november vyhlásila v roku 1991 Svetová federácia diabetu (IDF) v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako reakciu na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky s cieľom zvýšenia informovanosti o tejto chorobe, jej komplikáciách, diagnostike a liečbe.

Diabetes mellitus – cukrovka je v súčasnosti jedno z najčastejších a najzávažnejších chronických ochorení. Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v roku 2017 v diabetologických ambulanciách evidovaných 354 726 diabetikov (165 285 mužov a 189 441 žien). Väčšina pacientov sa liečila na diabetes 2. typu a 90 % tvorili diabetici vo veku 45 a viac rokov.

K vzniku diabetu prispievajú rizikové faktory ako sedavý spôsob života, nezdravá strava, obezita ale i genetická predispozícia, a ak diabetes nie je dostatočne liečený, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek a tiež amputácii dolných končatín. Veľmi závažným problémom sú aj srdcovo-cievne ochorenia, ktoré postihujú diabetikov 4 – 8x častejšie.

Vo všeobecnosti rozoznávame niekoľko typov diabetu:

  • Diabetes mellitus I. typu – vyskytuje sa najmä u detí a v období dospievania. Pankreas produkuje veľmi malé množstvo inzulínu. Náchylnosť na vypuknutie je čiastočne geneticky dané.
  • Diabetes mellitus II. typu – vyskytuje sa prevažne u dospelej populácie. Je vysoko spojený s obezitou, inzulín je vylučovaný v dostatočnom množstve, ale telové bunky ho nevedia spracovať.
  • Diabetes mellitus v tehotenstve.
  • Ďalšie typy – spojené s poškodením buniek liekmi, zápalmi a pod.


Základnou črtou cukrovky je hyperglykémia (zvýšená koncentrácia glukózy v krvi) a glykozúria (prítomnosť glukózy v moči). Medzi príznaky cukrovky patrí nadmerný smäd, sucho v ústach, časté močenie (najmä v noci), strata hmotnosti, slabosť, únava, poruchy zraku, svrbenie kože, zlé hojenie rán alebo zvýšená náchylnosť na infekcie.

V prevencii a včasnej diagnostike diabetu je dôležité poznať svoju hladinu glukózy v krvi nalačno - glykémiu. Zvlášť dôležité je sledovať túto hladinu u ľudí, u ktorých sa v blízkej rodine vyskytlo toto ochorenie. Ľudia, ktorí nie sú sledovaní v diabetologických ambulanciách, si môžu dať zmerať hladinu glykémie v krvi u svojich všeobecných lekárov alebo v Poradni zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, kde Vám odborní zdravotnícki pracovníci na základe vyšetrenia glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov, poskytnú poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Na bezplatné vyšetrenie v Poradni zdravia sa dá vopred telefonicky objednať na tel. č. 041/4302617.

(Zdroj: www.uvzsr.sk, www.nczisk.sk).

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

foto:pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: