a hlinku stromy01Mnohí z vás reagovali na vyrúb stromov na ulici A. Hlinku, ktorý bol vykonaný ešte 28.9.2019. Pýtate sa, prečo museli tieto stromy spíliť. Pýtajú sa aj kompetentní a hľadajú riešenia.


V meste Čadca práve prebieha výstavba cyklochodníka. Momentálne sa pracuje na dvoch miestach a to v parku na Hviezdoslavovej ulici na nábreží Kysuce, kde sa upravuje a rozširuje pôvodný chodník a na opačnom konci mesta na ulici Andreja Hlinku smerom na Horelicu. Chodník je už v značnom štádiu výstavby, preto ostali mnohí prekvapení, prečo zrazu boli stromy odstránené a dokonca aj tie, ktoré vôbec nezasahovali do chodníka. Spolu ich bolo 17!

a hlinku stromy00

Po zverejnení príspevku na sociálnych sieťach začali reagovať miestni politici.
Na danú situáciu na sociálnej sieti reagoval aj zástupca primátora Mgr. Marcel Šulo: "Hneď v pondelok som spoločne s kolegami išiel na miesto výrubu a následne sme požiadali pracovníka mestského úradu, zodpovedného za oblasť starostlivosti o mestskú zeleň, o vysvetlenie. Podľa jeho vyjadrenia, rozhodnutie o výrube stromov nebolo vydané. Požiadali sme ho, aby vec preveril na mieste a zadokumentoval miesto výrubu, čo aj v utorok urobil. Zároveň sme ho požiadali, aby začal vec urýchlene riešiť. Deň na to, v stredu 2.10.2019, mesto (p. Šulgan) oznámilo na Okresný úrad v Čadci výrub stromov z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia ľudí."

a hlinku stromy2 lampaStromy zmizli, stĺp verejného osvetlenia zatiaľ ostal...

Na výrub stromov sú obyvatelia citliví

V dnešnej dobe, keď prevládajú v mestách najmä betónové a asfaltové plochy, prísť o takéto zázemie a pekné stromy v dobrej kondícii je naozaj veľká škoda. Pokiaľ boli aj niektoré stromy "nebezpečné", dalo sa to riešiť aj inak. Ošetrením či prerezaním, alebo odstránením iba tých stromov, ktoré by mohli naozaj ohrozovať bezpečnosť a zdravie ľudí. Tu sa to bohužiaľ riešilo inak, plošne...
Možno by do budúcna zo strany mesta bolo dobré viac informovať obyvateľov o pripravovaných výruboch či orezávaní stromov, tak ako to robia aj iné, väčšie mestá. Obyvatelia by sa tak mohli včas vyjadriť k plánovaným zmenám. Malo by sa to týkať výrubu, ale aj výsadby nových stromov.

Máme k dispozícii vyjadrenie vedúceho projektu p. Šulgana, ten má na vec iný názor ako vedenie mesta, prinášame celé znenie:

 • Vyjadrenie mesta k výrubu stromov na ul. A. Hlinku:
  Mesto Čadca v zastúpení vedúceho odd. RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.listom zo dňa 02. 10. 2019 oznámili Okresnému úradu v Čadci skutočnosti  podľa zákona č. 543/2002 Z.z. § 47 ods.4 písm. d)  - výrub 17 drevín nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti trasy  existujúceho chodníka  a miestnej komunikácie na ul. Hlinkova .
      Tento chodník  v súčasnosti  rekonštruujeme a modernizujeme s cieľom vytvorenia spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov.
  Tento výrub bol uskutočnený  dňa 28. 09. 2019 z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia  alebo života človeka ako aj z dôvodu vzniku značnej škody na majetku mesta ako aj škody na majetku druhých osôb v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. §47 ods.4 písm. d).
   
  Pre objektívne posúdenie nášho oznámenia Vám predkladáme nasledovné fakty :
   
  ·       17 ks drevín  tvorených lipami ( 15 ks ) a javormi ( 2 ks ) rástlo na pozemku vo vlastníctve Mesta Čadca ( CKN parcely 1757/18, 1757/1, 1757/13, 1757/7 )...viď výpis z LV č. 3053 a 7026
  ·       Uvedené stromy boli delimitované spoločne s ul. Hlinkovou ( pôvodná št. cesta I/11 ) do vlastníctva mesta Čadca v roku 1991
  ·       Stromy boli pravdepodobne vysadené niekedy v sedemdesiatych rokoch v súvislosti s vybudovaním závodu novej Sloveny v r. 1975. Boli vysadené priamo oproti hlavnému vstupu do budovy v rozostupe 5m od seba. Takto zasadené stromy ( lipa vzhľadom na svoj charakter solitérneho stromu si vyžaduje minimálnu odstupovú vzdialenosť 10 – 15 m ) boli následne  vybudovaným chodníkom popred nový závod obkolesené z jednej strany asfaltom. Blízkosť štátnej cesty (zimná údržba vrátane solenia ) ako aj následne v období po roku 2000 výstavba budov na druhej strane stromoradia spôsobili chradnutie týchto stromov, ktorých koruny nemali dostatok priestoru pre svoj rast. Dokonca tieto koruny boli v minulosti ( bez presného dátumu kedy a kým ) hrubým spôsobom motorovou pílou orezané.
  ·       Aktuálne informácie a výstrahy pred silným vetrom vydávané SHMÚ koncom 39. týždňa predpovedali veľmi silný vietor na celom území Slovenska ( s označením víchrica Mortimer ) , ktorý mal zasiahnuť celé územie Slovenska cez víkend  29. a 30. 09. 2019 ). Tieto výstrahy boli rovnako akcentované aj priamo zaslaním výstražných a varovných sms správ z Ministerstva vnútra SR – priamo všetkým primátorom a starostom dotknutých miest a obcí – vrátane Mesta Čadca.
  ·       Dňa 27. 09. 2019 bol mestu Čadca odovzdaný oficiálny list od konateľa MDOK, s.r.o. v ktorom upozorňuje na problémy súvisiace so stromami rastúcimi na hranici jeho pozemku žiada o ich odstránenie a varuje pred majetkoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou vlastníka týchto stromov.
  ·       V pondelok 30. 09. 2019 bola bilancia víchrice Mortimer na Slovensku medializovaná a známa nám všetkým :  padajúci konár usmrtil jedného a zranil dvoch školákov na cyklochodníku - hrádzi v Nitre pričom materiálne škody boli rovnako značné ( 11000 domácností odpojených od elektriny v dôsledku popadaných stromov, odfúknuté strechy rodinných domov a asi 175 výjazdov hasičského a záchranného zboru SR ).
   
   Na základe všetkých týchto skutočností  s vedomím si plnej právnej zodpovednosti bol tento výrub v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. §47 ods.4 písm. d) vykonaný.
   
  Udalosti, ktoré sa následkom tohto silného vetra udiali nám potvrdili, že naše rozhodnutie bolo správne.
    
  Záver : mesto Čadca považuje verejnú zeleň za veľmi dôležitý urbanistický prvok v našom meste, ktorému venujeme zvýšenú pozornosť. V tomto konkrétnom prípade namiesto odstránených stromov vysadíme na jar 2020 nové dreviny, ktoré svojim zložením, výškou kmeňa a korunou budú oveľa vhodnejšie na to aby rástli v tesnej blízkosti komunikácií a zároveň aby nepredstavovali bezpečnostné riziko ani dnes ale ani po 40 tich rokoch.

 

Vedenie mesta si chybu uvedomuje a snaží sa pochybenie riešiť

 

Reagoval aj zástupca primátora p. JUDr. Peter Strapáč: "Kto ma aspoň trošku pozná, vie, že mi záleží na životnom prostredí, na vizuálnej stránke mesta a jeho čistote. O to viac sa ma dotkla udalosť spočívajúca vo výrube cca 17 stromov na ulici A. Hlinku. Považujem ju za gól do vlastnej bránky.
Zodpovedne môžem povedať, že som o tomto výrube nevedel a nevedel o ňom podľa mojich informácii ani nikto z vedenia mesta a všetci sme z toho rovnako otrasení. Je to hanebný krok, individuálne, vedomé alebo nevedomé zlyhanie, ktoré má drastický dopad na život na ul. A. Hlinku."

Peter Strapáč dodal: "Za seba môžem tvrdiť, že budem žiadať vyvodenie osobnej zodpovednosti osôb, ktoré musia zodpovednosť za svoje konanie jednoznačne prijať a postarať sa aspoň o zmiernenie následkov tejto udalosti. Taktiež môžem sľúbiť, že na pôvodnom mieste budú vysadené nové už vyrastené stromy, na čom sme sa s primátorom mesta dohodli. Budem robiť všetko pre to, aby tento náklad znášali tí, ktorí nesú za tento pre mňa ohavný čin na našom meste zodpovednosť."

Uvidíme, či a aká bude náhradná výsadba. Dúfame, že sa z toho mesto poučí. Pripraví, alebo už má pripravený plán systematickej obnovy a udržateľnosti zelene v meste, zahŕňajúci napríklad aj dostatočne veľké priestory pre koreňovú sústavu. Aby sa o pár rokov nestalo to, že strom nemá kde rásť a opäť bude odstránený.

Dodávame ešte video primátora mesta Ing. Milana Guru:

 

Autor a foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: