vodomerPredpoveď počasia na najbližšie dni varuje pred nízkymi teplotami. Majitelia nehnuteľností by si mali skontrolovať, či majú vodovodné prípojky a vodomery chránené pre nízkymi teplotami.

Aj na avizované ochladenie, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie upozorňujú na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. "Odporúčame, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia aby zabránili zamrznutiu" uvádza Hustava Vladimír - majster VaPC.

Ako chrániť vodomer pred mrazom?

Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90x120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná.

Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:

  •  umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr. polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty) či izolačnú vatu (nie sklenú), prípadne plastové vrece naplnené drveným polystyrénom

Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.

  • dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou.

Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy:

  • prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.

V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti:

  • ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie.
  • uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: