makov cestaV súčasnosti sa v obci realizuje stavba úprava toku rieky Kysuca a jej regulácia. Pri výkopových prácach došlo k zosuvom pôdy pod vozovkou v miestnej časti Makov Potok. Z toho dôvodu sa pristúpilo k dočasnej zmene premávky.

 

Z bezpečnostných dôvodov pristúpil realizátor stavby k dočasnej zmene obchádzkovej trasy. Nový prístup motorovými vozidlami je po miestnej komunikácii popod grapy. Predpokladaná doba zmeny obchádzky do 15.12.2019

  • Upozornenie pre vodičov smerujúcich do miestnej časti Makov Potok zo smeru z Turzovka, Bytča: Z hlavnej cesty v centre obce hneď za mostom pri požiarnej zbrojnici odbočiť doprava na starú cestu popod grapy.
  • Upozornenie pre vodičov smerujúcich do miestnej časti Makov Potok zo smeru od hranice z ČR : Z hlavnej cesty v centre obce pred mostom pri požiarnej zbrojnici odbočiť na starú cestu doľava.

most

mapa

Obchádzka je značená prenosným dopravným značením. Doprava je bez zdržania.

Tok Kysuca pretekajúci obcou Makov sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 485 m sa zvýši protipovodňová ochrana obce.

makov cesta2

Most do miestnej časti sa práve rekonštruuje. Dokončenie stavby sa predpokladá v roku 2020.

Autor: redakcia
Foto: Obec Makov

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: