skolka1Dňa 11.1.2021 boli otvorené všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. Možnosť umiestniť deti do zariadenia bola poskytnutá všetkým rodičom.

"Vedenie mesta otvorilo všetky materské škôlky v meste Čadca. Možnosť poslať deti do školských zariadení bola poskytnutá všetkým rodičom. Rozhodli sme sa neselektovať deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo tých, ktorým povaha ich povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu" uvádza Milan Gura, primátor mesta Čadca. Školákom taktiež skončili vianočné prázdniny. No tí v novom roku začínajú s dištančným spôsobom výučby, vzhľadom na nepriaznivú situáciu ohľadne COVID-19.

autor: redakcia
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: