jarna zelenina cibulaOd pondelka 22.3.2021 sa môžu po novom otvoriť trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia a niektoré stánky s jedlom. 

Úrad verejného zdravotníctva povolil od pondelka prevádzku nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. Podmienky ich fungovania upravuje vyhláška k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.

"Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozstupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska," informovala o pravidlách hovorkyňa Daša Račková.

Otvorené môžu byť aj stánky s trvalým stanovišťom ktoré môžu vydávať jedlá so sebou.

Uvoľnili sa aj ďalšie opatrenia, môžu sa otvoriť aj nasledujúce prevádzky:

  • prevádzky iných finančných služieb
  • prevádzky poskytujúce opravy
  • prevádzky poskytujúce servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

Zmeny v karanténe:

Od pondelka vstúpila do platnosti aj povinná karanténa pre zaočkovaných či ľudí, ktorí prekonali COVID-19 po príchode zo zahraničia. Dôvodom je výskyt nových mutácií.

Od soboty je zakázané cestovať na rekreáciu do zahraničia.

Povinnosť nosiť respirátory v obchodoch, vo verejnej doprave a v interiéroch naďalej ostáva.

 

Vyhláška RÚVZ pre okres Čadca a Kysucké Nové Mesto


Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako príslušný orgán na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§1
(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) predaj všetkých nealkoholických a alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
c) realizovanie akýchkoľvek stretnutí spoločenskej povahy spojených najmä s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom Online vysielania,
b) sobášny obrad, obrad krstu, pohrebný obrad do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
c) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
d) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu,
e) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
f) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch za podmienky dodržania opatrení uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej-muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej-muži), Slovenská hokejová liga (hokej-muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal-muži), II. futbalová liga (futbal-muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT handball Extraliga (hádzaná-muži), MOL Liga (hádzaná-ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži-basketbal), Extraliga ženy (basketbal- ženy),
h) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 V. v. SR. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

§2
Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e), y) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m z predajnej plochy určenej pre zákazníkov, to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní v predajniach tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
d) v prípade samoobslužných predajní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).

§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 22. 03. 2021.

(podrobnosti vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva v pdf).

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPE, MHA, v. r.
regionálna hygienička

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: