vcelyOpatrenia majú zabezpečiť kontrolu a zabránenie šírenia moru včelieho plodu.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca nariaďuje opatrenia, ktoré majú zabezpečiť kontrolu a zabránenie šírenia moru včelieho plodu. Opatrenia platia v ochrannom pásme vymedzenom katastrami obcí Turzovka, Podvysoká, Klokočov, Korňa, Dlhá nad Kysucou.

Všetkým chovateľom včely medonosnej a producentom včelích produktov sa zakazuje:

  • Predaj a presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma.
  • Založenie nového chovu včiel až do ukončenia nariadených opatrení na zdolanie nákazy.

Uvedené opatrenia sa nariaďujú z dôvodu toho, že v ochrannom pásme bola laboratórnym vyšetrením č.p. 8333/2021 a 8334/2021 potvrdená prítomnosť mikroorganizmu Paenibacillus larvae.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona Č. 39/2009 Z. z. Na základe ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. sa na nariadenie opatrení nevzťahuje všeobecné právne predpisy o správnom konaní. Voči nariadením opatrením sa nedá odvolať. Tieto opatrenia platia do ich zrušenia.

autor: redakcia
zdroj: Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: