srdcovo cievne ochoreniaKaždoročne si 29. septembra pripomíname Svetový deň srdca, ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie srdcovo-cievnych ochorení.

Ani v období pandémie ochorenia COVID – 19 nesmieme zabúdať na tieto závažné poruchy zdravia. ochorenia srdca a ciev začínajú nenápadne a pri zanedbaní prvých príznakov môžu pri súčasnej nákaze vírusom SARS-Cov-2 spôsobiť vážne poškodenia zdravia, prípadne úmrtie.

Ide o ochorenia ako vysoký krvný tlak (hypertenzia), ateroskleróza, angína pectoris, srdcové zlyhávanie, infarkt srdca, akútna mozgovo cievna príhoda a pod. Príznaky ochorenia závisia najmä od toho, o aké ochorenie ide. Môže ísť najmä o bolesť a tlak v hrudi, ktorá môže vystreľovať najčastejšie do ľavej hornej končatiny, taktiež môže ísť o bolesť hlavy, problémy s dýchaním, búšenie srdca, opuchy končatín, celková slabosť a pod.

Rizikové faktory týchto ochorení presne nepoznáme, avšak poznáme faktory, ktorými môžeme predchádzať vzniku alebo rozvoju ochorení. Ide najmä o správnu životosprávu, dostatok pohybu, oddychu, odstránenie nadváhy a obezity, ktorou trpí veľká časť našej populácie, ďalej udržanie si správnej hladiny cholesterolu a cukru v krvi a tiež vyhýbať sa fajčeniu a príjmu alkoholu.

srdcovo cievne ochorenia prevencia

Liečba vzniknutého ochorenia taktiež závisí od konkrétneho druhu ochorenia. Najčastejšie ide najmä a stanovenie presnej diagnózy s následnou medikamentóznou liečbou, v nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k nutnosti chirurgického zákroku.

Prevenciu poskytujú aj v Čadci

Prevenciou vzniku srdcovo – cievnych ochorení sa zaoberá aj Oddelenie podpory zdravia a zdravotnej výchovy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, kde si záujemcovia môžu dať vyšetriť krv na základné ukazovatele, ako je hladina celkového cholesterolu v krvi, tiež hladina glukózy, tukov (triacylglycerolov), dobrého (HDL) a zlého (LDL) cholesterolu. Okrem uvedených ukazovateľov zisťujú odborné pracovníčky aj hodnoty biometrických ukazovateľov (výška, hmotnosť, BMI, WHR, krvný tlak a pod.).

V prípade záujmu o vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel. čísle 0919 453 567. Ambulancia podpory zdravia sa nachádza na 2. poschodí tunajšieho RÚVZ (zelená budova na parkovisku pri Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci).

Zdroj:
ÚVZ SR

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a zdravotnej výchovy
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

foto: pexels.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: