vodomerSEVAK, a.s, Žilina oznamuje svojím odberateľom, že od 20.09.2021 do 15. 10. 2021 bude mimoriadny odpočet vody. Žiada svojich odberateľov, aby bol sprístupnený prístup k meradlu (šachta, pivnica).

Odberatelia môžu stav meradla nahlásiť telefonicky alebo SMS na tel. čísle 0907 672 119 (p. Miloš Štrba) SMS správa musí obsahovať: meno a priezvisko, súpisné číslo, stav meradla.

Zmena cenníka - platnosť od 06.09.2021 do konca 5. regulačného obdobia

V súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2021/V zo dňa 24.08.2021 stanovujeme nasledovné ceny za uvedené služby:

cena vodného a stočného za cenu v €/m3 bez DPH s DPH
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,0343 1,2412
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,5938 0,7126
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,1352 1,3622


zdroj: sevak.sk
foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: