schaeffler slovakia kysuceSchaeffler reaguje na pokles výroby automobilov a postupným spôsobom odstavuje časti svojej výroby. Upresňuje aj situáciu ohľadne pozastavenia výroby v Kysuckom Novom Meste.


Od 23. marca 2020 Schaeffler kontrolovaným a postupným spôsobom odstavuje časti svojej výroby v jeho európskych závodoch. Globálny dodávateľ automobilového a ďalších odvetví priemyslu tak upravuje svoje výrobné kapacity a reaguje na skutočnosť, že čoraz viac výrobcov nedávno zastavilo svoju výrobu v Európe v dôsledku šírenia koronavírusu.
Vedenie slovenských závodov Schaeffler aktívne prijímalo opatrenia na prevenciu koronavírusu v súčinnosti s centrálou Schaeffler, Pracovnou zdravotnou službou Probenefit a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Rovnako ako predtým, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ochrana globálnych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora zákazníkov zostávajú najvyššími prioritami.

  •  Redukcia výroby v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom
  •  Balík opatrení dohodnutý so zástupcami zamestnancov
  •  Zdravie, bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie záväzných dodávok zákazníkom sú prioritou


„Vedenie spoločnosti a odborové zväzy sa rozhodli s cieľom chrániť našich zamestnancov a so zreteľom na súčasné požiadavky zákazníkov, na postupnej odstávke závodov v Skalici a Kysuckom Novom Meste. Aby sa tento proces uskutočnil rýchlo, efektívne a spravodlivo, spoločnosť odsúhlasila dohodu o súbore opatrení so zástupcami zamestnancov a odborov. Táto dohoda je založená na presvedčení, že krízu možno zvládnuť iba spoločne v úzkej spolupráci všetkých zúčastnených strán,“ povedal generálny riaditeľ slovenských závodov Schaeffler Jaroslav Patka.

 

Od 4. apríla bude Schaeffler zatvorený

Závody Schaeffler na Slovensku už aktuálne redukujú výrobu, budúci týždeň budú fungovať v obmedzenom režime a od 4. apríla budú dočasne kompletne zatvorené.

„Šírenie koronavírusu predstavuje veľkú výzvu pre spoločnosť ako aj pre hospodárstvo. Ochrana našich zamestnancov a ich zdravie je pre Schaeffler najvyššou prioritou. Okrem toho je pre nás ako dodávateľa dôležité udržiavať naše globálne dodávateľské reťazce napriek všetkým aktuálnym ťažkostiam. V našich závodoch reagujeme rýchlo a flexibilne, aby sme mohli prispôsobiť naše výrobné kapacity špecifické pre každý náš závod,“ zhodnotil CEO Schaeffler Group pre Región Európa Jürgen Ziegler.

 

O spoločnosti Schaeffler - Skupina Schaeffler je celosvetovým lídrom medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný priemysel. Portfólio zahŕňa presné komponenty a systémy v motoroch, prevodovkách a podvozkoch, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití. Prostredníctvom inovatívnych a udržateľných technológií v oblastiach elektromobility, digitalizácie a Priemyslu 4.0 skupina Schaeffler rozhodujúcou mierou už dnes prispieva k „Mobilite pre zajtrajšok“. V roku 2019 dosiahla táto technologická spoločnosť obrat vo výške cca 14,4 miliárd eur. So svojimi takmer 87 700 zamestnancami je spoločnosť Schaeffler jedným z najväčších rodinných podnikov na svete a so svojimi približne 170 prevádzkami vo viac ako 50 krajinách disponuje celosvetovou sieťou výrobných závodov, výskumných a vývojových centier a odbytových spoločností. S takmer 2 400 prihlásenými patentmi v roku 2019 obsadila spoločnosť Schaeffler podľa DPMA (Nemecký úrad pre patenty a značky) 2. miesto spomedzi najinovatívnejších spoločností Nemecka.

Redakcia
Foto: Schaeffler Slovensko

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: