schaeffler slovakia kysuceSchaeffler spúšťa sériovú výrobu elektromotorov na Slovensku, kde závod v Kysuckom Novom Meste bude jeho súčasťou. Do roku 2023 plánujú vytvoriť približne 250 nových pracovných miest.

Závod v Kysuckom Novom Meste má veľký potenciál, pribudnú aj nové pracovné miesta

V súvislosti s rozvojom e-mobility sa koncern môže spoľahnúť aj na slovenskú technologickú kompetenciu a schopnosť zavádzania nových produktov do výroby.
Závod v Kysuckom Novom Meste začal vyrábať v priebehu roka 2020 elektrické osi pre vozidlo s elektrickým pohonom a aktuálne sa finalizuje nábeh výroby ďalšieho produktu. Na Kysuciach intenzívne pracujú aj na rozšírení oddelenia výskumu a vývoja v tejto oblasti. „Spoločnosť Schaeffler vidí veľký potenciál nášho závodu v Kysuckom Novom Meste, a preto nám zveril realizáciu výskumných projektov v oblasti elektromobility. Ziskom prioritného partnerstva v oblasti výskumu a vývoja pre elektromobiltu v rámci skupiny Schaeffler sa nám okrem rastu kompetencií oblasti výskumu a vývoja, podarilo získať nové produkty do výroby pre zákazníkov z oblasti elektromobility. Do roku 2023 tak vytvoríme v danej oblasti približne 250 nových pracovných miest." informuje hovorí Milan Jurky, riaditeľ Schaeffler Kysuce.

Nové pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov

schaeffler knm

"Aktuálne hľadáme predovšetkým vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov z oblasti elektrotechniky, mechatroniky a softvérových a aplikačných inžinierov. Do roku 2023 bude približne 10% našich zamestnancov pracovať na produktoch pre elektromobilitu. Samozrejme, tak ako svetový trend v pohonových jednotkách vozidiel smeruje k elektrickým a hybridným pohonom, tak plánujeme meniť pomer pracovníkov, ktorí budú vyrábať produkty pre elektromobiltu, čiže v tejto oblasti plánujeme ďalší rast. Aktuálne zamestnávame v závode Schaeffler Kysuce približne 4300 zamestnancov. Z toho máme vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja vyše 200 výskumno-vývojových pracovníkov. Približne stovka z nich s výhradnými kompetenciami v oblasti elektromobility.,” hovorí Milan Jurky, riaditeľ Schaeffler Kysuce. 

Rozhodnutie sa vyplatilo

Rozhodnutie založiť pred tromi rokmi, na začiatku roka 2018, samostatnú obchodnú divíziu v oblasti e-mobility prináša spoločnosti Schaeffler významné úspechy. Zahájenie sériovej výroby množstva produktov naprieč všetkými stupňami elektrifikácie svedčí o tom, že pôsobenie spoločnosti v oblasti e-mobility je úspešné a ako technologický partner formuje pokrok, ktorý hýbe svetom. „Úspešne sme zavŕšili našu transformáciu na dodávateľa pohonov v oblasti udržateľnej e-mobility a etablovali sme sa ako spoľahlivý partner pre našich zákazníkov“, povedal Matthias Zink, člen predstavenstva za oblasť Automotive Technologies Schaeffler AG.
Schaeffler sa pritom vyznačuje predovšetkým know-how na úrovni komponentov i systému: „Už viac ako 20 rokov sa zaoberáme e-mobilitou a rozumieme hnacej sústave. Vďaka našej inovatívnej sile ako globálneho dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel a výraznej kompetencii v oblasti industrializácie sme preferovaným partnerom pre našich zákazníkov.“

V rámci globálneho pôsobenia Schaeffler Group majú ohľadom e-mobility čo povedať aj jeho slovenské závody. Schaeffler dodáva technológie pre všetky elektrifikované hnacie sústavy. Prevodovka pre elektrickú nápravu, dôležitá súčasť systémov elektrickej nápravy, sa úspešne sériovo vyrába už od roku 2017.

Elektromotory: Zahájenie sériovej výroby

Tento rok sa spúšťa sériová výroba elektromotorov pre hybridné moduly, hybridné prevodovky a čisto elektrické pohony náprav. 
Ako bolo komunikované už vlani, získala spoločnosť Schaeffler rekordnú objednávku na dedikovanú hybridnú prevodovku a od roku 2024 bude dodávať kompletnú hnaciu jednotku s dvomi elektromotormi a výkonovou elektronikou integrovanou v prevodovke. „Sme na veľmi dobrej ceste“, povedal Dr. Jochen Schröder, vedúci obchodnej divízie e-mobilita. „S naším modulárnym produktovým portfóliom dokážeme na každú požiadavku zákazníka ponúknuť sériové riešenie šité na mieru“, doplnil Dr. Schröder.

Redakcia
Foto: Schaeffler Slovensko

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: