Poziar Ocsadnica01Aktualizácia:18:00hod - Ďalší požiar lesného porastu, rúbaniska tentokrát v Oščadnici. Napriek prísnemu zákazu používania otvoreného ohňa vo voľnej prírode sa množia požiare lesných porastov, ale aj požiare z vypaľovania trávy. 

18:00 hod: Už viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahuje pri rozsiahlom požiari rúbaniska v časti lesa v k.o. Oščadnica časť Laliky, ktorý vypukol dnes krátko po jedenástej hodine. Na pomoc s hasením požiaru bol na miesto vyslaný vrtuľník Leteckého útvaru MV SR a Modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí - skupina STRED. Na mieste udalosti zasahujú hasiči z Čadce, Martina a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia DHZ obcí Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Dunajov, Skalité, Raková, Turzovka, Klokočov, Sučany, Stará Bystrica, Turany, Korňa, Kysucký Lieskovec, Staškov, Horný Vadičov, Martin- Priekopa. Hasičom prácu komplikuje ťazko dostupný terén.


"Tri desiatky dobrovoľných a profesionálnych hasičov momentálne zasahuje pri rozsiahlom požiari rúbaniska v časti lesa v katastri obce Oščadnica časť Laliky. V blízkosti požiariska sa nachádza rekreačná chata, pri ktorej si hasiči zriadili svoje stanovisko. Zasahujúci hasiči momentálne vykonávajú prieskum a vytvárajú jazierkový systém na dopravu vody, nakoľko terén nie je prístupný pre hasičskú techniku." informuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Na mieste udalosti zasahujú hasiči z Čadce a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia DHZ obcí Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Dunajov a Skalité.

Foto: HaZZ

Nedeľný požiar v Novej Bystrici

"Včera 5.4.2020. krátko po 14 - tej hodine boli povolaný aj Dobrovolný hasiči zo Starej a Novej Bystrice k požiaru suchej trávy v katastrálnom území Nová Bystrica. Do terénu bola vyslaná Technika Tatra 148 s posádkou 1+4 plus šiesta osoba jednotky nás čakala na mieste udalostí. Požiar sa podarilo včas dostať pod kontrolu" dodáva Pavol Križka z DHZ

Foto: Pavol Križka z DHZ Stará Bystrica

Zákaz používania otvoreného ohňa vo voľnej prírode

Napriek prísnemu zákazu sa množia požiare lesných porastov ale aj požiare z vypaľovania trávy.
Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie

 •  fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 •  zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

ďalej je občan povinný

 •  dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
 •  dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo zviera.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

 •  vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 •  uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 •  ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 •  poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.


 Autor: redakcia

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: