Mestsky urad turzovkaUž od februára prebiehala rozsiahla rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Turzovke. Stavebné práce boli dokončené a budova odovzdaná do plnohodnotného užívania.

 

Mesto na ňu získalo mesto prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a časť financií investovalo z vlastného rozpočtu. Jej hlavným cieľom bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy mestského úradu. V utorok 27.augusta sa stretli všetci zainteresovaní na odovzdaní stavebných prác.

Stavebné práce pozostávali najmä zo zateplenia fasády celej budovy, ktorej súčasťou je aj hasičská zbrojnica, zateplenia podstrešného priestoru, výmeny strešnej krytiny, výmeny vnútorných svietidiel, výmeny starých okien a vchodových dverí.

Mestsky urad hasicska zbrojnica

Na uvedenom stretnutí primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu dodávateľskej firme, stavebnému dozoru, projektantovi, koordinátorovi prác, úseku výstavby a rozvoja mesta a všetkým, ktorí sa na projekte zúčastnili. „Som rád, že sa nám podarilo dokončiť dielo, vďaka ktorému sa predovšetkým zníži energetická náročnosť prevádzky budovy mestského úradu a tým sa ušetria nemalé finančné prostriedky pre mesto,“ dodal primátor mesta.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: