betonove bloky cadca uvodKaždý by sa mal svojou činnosťou postarať o to, aby prispel ku krajšiemu prostrediu. Hlavne na verejných priestoroch. Stáva sa však, že niekto niečo urobí bez ohľadu na to, ako to pôsobí na okolie.

Na betónové bloky, ktoré vôbec nepôsobia esteticky sme si už zvykli. Lenže niekedy sa treba pozrieť na naše okolie aj inými očami. Ako príklad môžeme uviesť vstup do okresného mesta Čadca zo smeru Horelica. „Privítajú“ nás betónové bloky, o ktorých azda nikto (okrem kompetentných) netuší na čo vlastne sú.

Križovatku na Horelici má v správe Slovenská správa ciest, takže sme sa spýtali na túto „okrasu“ správcu. Naša otázka: Zaujímalo by nás, kedy tam boli panely na ceste 1/11 (Kysucká cesta a odbočka na ulicu A. Hlinku) umiestnené a akú plnia funkciu. Sú tam potrebné? Neuvažujete nad ich odstránením?

Na našu otázku odpovedal Ing. Dezider Szabó z úseku správy a prevádzky ciest:

„Panely osadila SSC na základe požiadavky ODI Čadca, aby sa zamedzilo nedovolenému parkovaniu vozidiel na ostrovčeku v križovatke a tým zhoršeniu rozhľadových pomerov (zníženie bezpečnosti). Panely neplánujeme odstrániť."

betonove bloky cadcaTakúto "nádheru" môžete vidieť na vstupe do okresného mesta Čadca

Podľa tejto odpovede cestári reagovali v zmysle podnetu. Avšak výsledok ich práce doslova zohavuje vstup do mesta. Myslíme si, že sa ostrovček dá vyriešiť omnoho krajšie. Stačí sa pozrieť do susednej Českej republiky, kde je značný rozdiel v prístupe k verejným priestorom. Toto by si malo všímať aj mesto, preto sme sa spýtali zástupcu primátora mesta Čadca PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc.

Aký je váš názor na uvedené betónové bloky, ktoré nie sú estetické a nerobia dobrý vizuálny dojem? Plánuje mesto v tomto nejako konať?

„V minulosti parkovaním boli znížené rozhľady v križovatkách. Bolo nutné hľadať funkčné riešenie. Uvedomujeme si, že po estetickej stránke to nie je vhodné. Nové vedenie mesta Čadca už oslovilo Slovenskú správu ciest a dohodli sa na pracovnom stretnutí, ktorého predmetom bude hľadanie spoločného riešenia, ktoré bude v sebe spájať bezpečnosť, estetickosť a zatraktívni vstup do mesta Čadca.“

Veríme, že mesto osloví správcu cesty a podarí sa vstup do mesta skrášliť. Napríklad osadením zvýšených obrubníkov. Na to, ako to celé dopadne, si budeme musieť počkať nasledujúce mesiace. 

Autor. foto: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: