rozhovor petrekova kksKaždé umelecké dielo je podľa Silvie Petrekovej jedinečné. Prečítajte si rozhovor o činnosti Kysuckého kultúrneho strediska a kultúre – oblasti, ktorú súčasná situácia závažne zasiahla.

Koľko podujatí zrealizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v priebehu roka?

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci každoročne pripraví a zrealizuje viac ako 140 kultúrnych podujatí a aktivít. Vďaka svojej rozmanitej a bohatej činnosti má (nielen) v regióne Kysúc svoje nezastupiteľné miesto.
Počas môjho pôsobenia sme širokej i odbornej verejnosti ponúkli viac ako 1400 kultúrnych aktivít naprieč regiónom, krajom, Slovenskom a v medzinárodnom meradle. Od roku 2002 realizujeme svoju činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

s petrekovaSilvia PetrekováAké rôzne podujatia realizuje KKS?

Stredisko vychádza zo svojho poslania a svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, zabezpečuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné regionálne, krajské, národné i medzinárodné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života.

 

"Osveta" organizovala alebo spoluorganizovala mnohé podujatia na Kysuciach. Na ktoré podujatie spomínaš najradšej?

Ťažko sa mi vyberá to „naj“ podujatie, pretože mám v pamäti množstvo krásnych stretnutí, súťaží, festivalov, výstav, vernisáží, workshopov, prehliadok, rozhovorov s médiami – printovými, televíznymi i rozhlasovými, konferencií, spoluprác so sólovými umelcami, zoskupeniami, s folkloristami, hudobníkmi, spevákmi, divadelníkmi, remeselníkmi, výtvarníkmi, fotografmi, filmármi, pedagógmi, moderátormi, recitátormi, hercami, odborníkmi z rôznych oblastí nášho života a mnohými ďalšími. Taktiež v rámci peknej spolupráce so samosprávami s primátormi, starostami a starostkami, kultúrnymi pracovníkmi, s rôznymi inštitúciami, kedy sme v mestách a obciach pripravili veľké množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí.

ff ochodnicaFF Ochodnica

Zrealizovali sme medzinárodné podujatia, kde som mala tú česť komunikovať so zaujímavými osobnosťami z filmového alebo umeleckého sveta. Naozaj, je to nesmierne široký diapazón a aj touto cestou pozdravujem a ďakujem skutočne všetkým, s ktorými som sa vďaka tejto krásnej práci mala možnosť stretnúť a spoznať. Ťažko by som vybrala jedno konkrétne podujatie.

Ktoré známe podujatia organizujete?

Z tých najznámejších spomeniem národnú súťažnú divadelnú prehliadku Palárikova Raková, krajské Výtvarné spektrum, Folklórny festival Ochodnica, Medzinárodný filmový festival ETNOFILM, Deň otvorených dverí kysuckej kultúry, Detský folklórny festival Kujem, kujem podkovičku v Kysuckom Novom Meste, Goralské slávnosti v Skalitom, Svätojánsky jarmok v Krásne nad Kysucou,, Oslavy Zvrchovanosti v Starej Bystrici, Kopaničiarske hody v Zákopčí, Zborovské slávnosti, celoslovenské Rozprávačské Lodno, CINEAMA, AMFO, vianočné a veľkonočné výstavy, celoregionálny vzdelávací projekt pre školy NAŠE KYSUCE, Hviezdoslavov Kubín a mnohé ďalšie.

Kultúra je v mojom ponímaní oblasť, ktorá sa dá robiť len so srdcom na dlani. Človek musí mať rád ľudí a prácu s nimi. A keďže to je prirodzenou súčasťou mojej DNA, cítim sa v tejto práci šťastná. 😊

Čo všetko sa musí pri organizovaní podujatia zabezpečiť? Aké je to náročné?

Príprava každého jedného podujatia obnáša niekoľko fáz. Musím povedať, že v našom stredisku sme jeden úžasný kolektív akčných kolegýň. Žijeme pre každú jednu aktivitu a na jej príprave si dávame záležať od A po Z.
Každoročne spolupracujeme s viac ako 1000 umelcami na rôznych typoch podujatí. Vždy je potrebné pripravovať podujatie koncepčne – obsah, termín, miesto konania, zainteresovaní partneri, umelci, financovanie, pozvánky, plagáty, medializácia, propagácia, telefonáty, maily, sociálne siete, samotná realizácia, mediálne výstupy...atď. To je len v skratke, samozrejme.

Úplne bežné je, že pripravujeme 4 aj 5 podujatí naraz. Počas bežného kalendárneho roka, počas všetkých 4 ročných období, máme tematicky pripravené jednotlivé aktivity a na tých kontinuálne pracujeme. Každá kolegyňa je odborne zameraná na určitý úsek záujmovo – umeleckej činnosti a na ten sústreďuje svoju činnosť. Špecifikom našej činnosti, teda činnosti osvetových – kultúrnych stredísk ako takých, je, že pôsobia smerom do externého prostredia, nerealizujú svoju činnosť vo svojom kamennom sídle, resp. len jej minimálnu časť.

rozhovor petrekova kksPalárikova Raková s Ľubomírom Paulovičom a Mišom Kováčom Adamove rozhovor petrekova kks 1AMFO

Dáva KKS priestor aj mladým, prípadne novým formám umenia?

Áno, jednoznačne vytvárame veľký priestor pre malých i mladých. Pre nové talenty, pre všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať s nami, rozvíjať svoj talent a napredovať. Či už sú to výtvarníci, fotografi, recitátori, moderátori, divadelníci... Počas mnohých rokov vyrástli medzi nami zaujímavé osobnosti, ktoré dnes pôsobia napr. v médiách: moderátori, redaktori. Alebo napr. výtvarníci, ktorí svoje začiatky vo výtvarnom umení pretavili do ďalších umeleckých úrovní.

Členovia rôznych jedinečných folklórnych zoskupení, tanečníci, speváci, hudobníci, ktorí nám počas rokov doslova rástli pred očami, pravidelne sa zúčastňovali našich súťaží, či festivalov, a neskôr sa rozhodli študovať a vzdelávať v odbore.

Častokrát si spomenú na svoje začiatky, či úspechy, ktoré dosiahli v súťažiach organizovaných KKS v Čadci a ktoré ich postupne posunuli na vyšší stupeň v ich osobnom raste. A aj to je pre nás krásna spätná väzba, že naša práca má zmysel, že obohacuje ducha a formuje životy talentovaných mladých ľudí, prípadne ich ďalšie smerovanie.

rozhovor petrekova kks 2malí talentovaní folkloristi pod vedením Jarky Jelínkovej

K akému umeniu ty osobne inklinuješ? Čo máš rada?

Ja osobne mám rada umenie vo všetkých jeho formách a podobách. Mám rada to, čo poteší dušu, oči, či ďalšie zmysly vnímania krásna. Som človek, ktorý si váži každého umelca. Každého, kto dokáže vytvárať umelecké hodnoty. Každé jedno dielo je totiž výnimočné, jedinečné a nenapodobiteľné, je to tá pomyslená stopa, ktorú po sebe jedinec zanecháva na tomto svete.

Isteže, koľko ľudí, toľko názorov na to, čo je alebo nie je pekné. Ale o tom je naša existencia, častokrát o subjektívnom pocite, názore… Najdôležitejšie však (podľa mňa) je nechať každému priestor na sebarealizáciu a pokiaľ je to možné a má o to záujem, usmerniť ho, pomôcť mu rozvíjať sa a napredovať.

Kultúru veľmi zasiahla pandémia... Ako sa dá byť kultúrny aj počas tohto obdobia?

Áno, je to pravda, kultúru toto pandemické koronavírusové obdobie nesmierne zasiahlo. Najmä v zmysle absolútnej absencie stretávania sa, realizácie hromadných podujatí, čo je vlastne alfou a omegou našej práce – spolupráca so živými ľuďmi.

Situácia je ale pochopiteľná a veľmi vážna. Zdravotné riziká sú veľké a všetci rozumieme tomu, že momentálne je absolútnou prioritou ochrana zdravia každého jedinca. Vírus si s nami robí, čo chce a my musíme veriť, že raz toto obdobie pominie a my sa (samozrejme poučení) vrátime do tzv. normálneho života. Sama som veľmi zvedavá, či už ľudia budú opatrní v zmysle dodržiavania určitých opatrení, alebo či sa ich správanie vráti do obdobia pred pandémiou. Všetko ukáže čas...

My sa v stredisku aj v týchto neľahkých časoch naďalej plne sústredíme na našu prácu. Samozrejme, museli sme prehodnotiť aktuálnu situáciu a možnosti a focusovať svoje aktivity najmä na virtuálny priestor. Naďalej sme však v kontakte s našimi umelcami a partnermi, aj keď v absolútnej väčšine tzv. na diaľku: v telefonickom, mailovom či prostredníctvom online rozhovorov. Napriek tomu máme peknú spätnú väzbu. Dnešné technologické výdobytky ponúkajú viacero možností ako byť s niekým v kontakte aj v izolácii a sprostredkovať tak zaujímavé formy kultúrnych aktivít.

kulturne stredisko cadca rozhovor 06Piesne domova

Čo chystáte tento rok? Na čo sa môžeme tešiť?

V tomto roku 2021 máme opäť pripravených množstvo zaujímavých aktivít a podujatí, či už z oblasti divadla, výtvarného, fotografického a filmového umenia, remeselného a folklórneho umenia a aj z oblasti vzdelávania.

Veríme, že situácia sa postupne začne zlepšovať. Veľmi sa tešíme, že sa opäť budeme môcť všetci stretnúť aj osobne a že ten deficit reálnej živej kultúry začneme zmenšovať vďaka postupnej opätovnej realizácii osvetovej činnosti. Pretože to je úlohou Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Dúfam, že najbližšie týždne a mesiace vnesú do našich životov viac svetla a nádeje. Rada by som touto cestou popriala všetkým ľuďom veľa zdravia, síl a pevnej viery v čoskorý návrat do bezpečného života.

Ďakujem za rozhovor.

zhováral sa Peter Kolembus

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: