senfeld nemocnica cadcaKto môže darovať krv a prečo by sme sa na tento krok mali odhodlať? Martin Šenfeld rozpráva o potrebe darovania krvi.

Aký význam pre človeka má darovanie krvi a ako veľmi je darovanie krvi v lekárstve dôležité?

Rozhodnutie darovať krv má určite veľký význam. Krv je životodarnou tekutinou, ktorej plnohodnotnú náhradu sa zatiaľ napriek enormnému nárastu vedomostí a nových technológií v medicíne nepodarilo pripraviť. Predstavuje jedinú alternatívnu terapiu mnohých patologických stavov a je nevyhnutnou súčasťou podpornej liečby u onkologických pacientov. Ľudia po úrazoch a obete nehôd, pacienti podstupujúci operácie a liečení na nádorové ochorenia a ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv.

Kto môže darovať krv?

Darcom krvi môže byť

  • každý duševne a fyzicky zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (aktívny darca do 65 rokov), s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg, s minimálnou hodnotou Hb – muži:135 g/l , ženy:125 g/l,
  • osoba, ktorá neprekonala a netrpí na závažné ochorenie,
  • človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a nebol posledných 6 mesiacov v úzkom styku (rodina, sexuálny partner) s chorými na toto ochorenie (iné vážne infekčné ochorenia treba konzultovať s lekárom transfuziologického pracoviska),
  • osoba, ktorá nie je nosičom HIV a pod.

V letných mesiacoch je extrémny nedostatok krvi. Z akého dôvodu každoročne dochádza k tejto opakujúcej sa skutočnosti?

V lete evidujeme vždy menej darcov krvi, čo je spôsobené dovolenkovým obdobím a aj to, že niektoré krajiny, ktoré darcovia navštevujú sú rizikové pre darovanie krvi a z toho dôvodu musíme darcu po príchode z týchto krajín dočasne z darcovstva vyradiť. Pacientov však ani v lete na oddeleniach neubúda. Preto vždy musíme podľa potreby v letnom období darcov vo väčšej miere vyzývať, aby prišli darovať krv.

Tento rok bol však celý extrémny kvôli ochoreniu Covid. Či už to boli rôzne protiepidemiologické obmedzenia týkajúce pendlerov, ktorých máme v darcovskej základni veľa, alebo sa niektorí darcovia báli počas pandémie prísť na naše oddelenie darovať krv. Spotrebu krvi nám v značnej miere zvýšili aj potreby transfúzií pre pacientov s ochorením Covid-19.

darovanie krvi cadca

Ako môžeme aj my „obyčajní“ ľudia pomôcť zvrátiť tento stav? Určite samotným darovaním, ale čo v prípade, že niekto zo zdravotných alebo iných dôvodov krv darovať nemôže?

Určite edukácia. Tí, ktorí chodia darovať krv pravidelne, aby rozširovali informácie ďalej svojim známym. Chápeme, že rozhodnutie darovať krv nie je jednoduché. Sú tam rôzne obavy či je odber bezpečný, strach z odberu, atď. Niekedy budúceho darcu „nakopne“ k darovaniu potreba darovať krv príbuznému, priateľovi, známemu… potom väčšinou nepríde len jedenkrát ale prichádza darovať krv pravidelne.

Rodičia, darcovia krvi, tiež privádzajú k  darcovstvu aj svoje deti. Veľmi si to ceníme. Sami ich podporia, prídu na prvý odber s nimi a potom už nemajú strach z odberu.

Majme na mysli, že každý z nás alebo našich blízkych sa môže ocitnúť na opačnej strane a krv môže potrebovať. Má darovanie krvi okrem pomoci iným aj nejaké pozitívne účinky pre samotného darcu, príp. môže ho to nejako ohroziť?

Darovaním krvi nepomáhame len iným, ale do určitej miery aj sebe. Prispieva k regenerácii organizmu či zvyšuje odolnosť organizmu. Človek má dobrý pocit, že pomohol druhému, že urobil dobrý skutok.  Darca či darkyňa krvi má pri opakovanom darovaní krvi pravidelne kontrolovaný svoj zdravotný stav. Je to popri spoločensky prospešnej funkcii darcovstva aj významná forma zdravotnej prevencie pre jednotlivca.

cadca darovanie krvi 3

Množstvo odobratej krvi je pre zdravého človeka neškodné, predstavuje stratu asi desatiny objemu krvi. Objem krvnej straty sa doplní za 24 hodín, strata červených krviniek a krvného farbiva hemoglobínu za 2 týždne (odberom klesne hladina hemoglobínu asi o 10 g/l, ale vždy je ešte  rámci normy). Strata železa sa doplní za 2 mesiace. Pri odbere sa používa výlučne jednorazový zdravotnícky materiál a uzavretý systém odberových vakov, ktoré zabezpečujú vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť odobratej krvi pred prípadnou kontamináciou.

Po odbere odporúčame nahradiť stratu zvýšeným príjmom tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

cadca darovanie krvi 1

Hovorí sa, že každý človek, ktorý daruje krv môže vďaka tomu zachrániť až 3 ľudské životy a stáva sa nefalšovaným hrdinom. Je to naozaj tak?

Áno, je to tak. Darcovi krvi odoberieme 400- 450 ml celej krvi, z ktorej následne pripravíme 3 rôzne krvné prípravky – transfúzne lieky. Červené krvinky (masu erytrocytov), krvnú plazmu a krvné doštičky (trombocyty). Červené krvinky podávame pri liečbe chudokrvnosti, pri stratách krvi po úraze a pri operáciach pacientov. Plazma sa podáva pri poruchách zrážanlivosti krvi, príp. na doplnenie strát objemu krvi alebo sa ďalej spracuje a vyrábajú sa z nej špeciálne lieky ako sú imunoglobulíny, faktory zrážania, atď... Krvné doštičky sa podávajú pri ich nedostatku hlavne po chemoterapiách, hematologických ochoreniach.

Aký odkaz by ste dali tým, ktorí stále váhajú, či ísť krv darovať alebo nie?

Aby sa nebáli a prišli na transfúzne oddelenie, kde zistia, že darovanie krvi je jednoduché a prinesie im veľmi dobrý pocit, že niekomu zlepšili alebo zachránili život.

Kysucká nemocnica v Čadci

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: