Hlavna stanica SkaliteV auguste sme vás informovali, že medzi Skalitým a Čadcou resp. Žilinou bude od 2. decembra 2020 premávať viac vlakov. Niekoľkohodinové medzery medzi súčasnými spojmi mali doplniť o nové vlakové spoje. Dnes sa starostovia dozvedeli opak. Starosta Skalitého Jozef Cech píše otvorený list ministrovi dopravy.

Otvorený list ministrovi dopravy:

Vážený pán minister,

ako starosta obce som sa dnes s poľutovaním dozvedel, že po niekoľkoročnom spoločnom boji za zvýšenie početnosti železničného spojenia na trati Skalité – Čadca, resp. až Žilina, k dlho sľubovanému posilneniu dopravy od aktuálnych decembrových zmien grafikonu železničnej dopravy nedôjde.

V momente keď nám bol navrhovaný grafikon pre obdobie roka 2021 zaslaný aj s konečne zapracovanými novými spojmi pre našich občanov, boli sme veľmi potešení. Taktiež sa to stretlo z obrovskou kladnou odozvou občanov a cestujúcich zo skalitskej doliny. Je mi už ako starostovi až trápne stále dookola omieľať tie isté argumenty v podobe, že cesta I/11 medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcou patrí medzi najkritickejšie úseky dopravy v Žilinskom kraji ak vôbec nie v celej SR. Nekonečné kolóny a dopravné nehody sú takmer na dennom poriadku. S radosťou počúvame z médií, že nedostavaná diaľnica D3 v tomto úseku patrí medzi priority Vás ako ministra, resp. rezortu ktorý riadite. Žiaľ, jej dokončenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou až po roku 2025. V tejto oblasti sme za posledné obdobie napísali nejednu žiadosť a absolvovali nespočetné množstvo stretnutí na rôznych úrovniach z jediným cieľom riešiť dlhodobo nepriaznivú situáciu. Boli sme vďační, keď sa konečne podarilo navrhnúť a odsúhlasiť aspoň pár nových vlakových spojov danom úseku.

V tomto smere sme tejto problematike venovali množstvo úsilia, prebehli už aj rokovania o zabezpečení návozu našich občanov z hornej časti obce Skalité z pohľadu autobusovej dopravy s Integrovanou dopravou Žilinského kraja. V tejto súvislosti mi je ako starostovi veľmi ľúto všetkej tej práce a námahy, či už samotných železničiarov, nás starostov inkriminovaných obcí, Žilinského samosprávneho kraja a Integrovanej dopravy Žilinského kraja......

Najviac mi je však ľúto všetkých občanov, resp. cestujúcich, ktorí sa konečne „skoro dočkali“ nových vlakových spojov. Vážený pán minister verte, že týmto krokom, krokom pozastavenia, resp. nespustenia nových spojov ste sklamali veľmi veľa ľudí, cestujúcich ako aj samotnú odbornú verejnosť.....

Dovoľte mi preto touto cestou v mene občanov skalitskej doliny, resp. Žilinského kraja vás požiadať o prehodnotenie uvedeného riešenia, nakoľko všetko bolo pripravené a nerozumieme takémuto rozhodnutiu pár dní pred zmenou grafikonu. Navyše bez akejkoľvek informovanosti nás ako starostov inkriminovaných obcí. Všetko to úsilie si minimálne zaslúžilo aspoň pár slušných riadkov s vysvetlením uvedeného rozhodnutia o nespustení nových železničných spojov. Najhoršie je, že občania, média sa nás ako starostov budú dopytovať a my nevieme hodnoverne odpovedať a budeme vypadať ako úplne nekompetentní a neschopní. Je potrebné si uvedomiť, že odhliadnuc od politickej príslušnosti sme platení z daní občanov (starostovia a ministerskí úradníci), preto by sme mali aspoň na tejto odbornej úrovni komunikovať a konať v prospech našich občanov.

Je smutne, že práve aj vaše politické hnutie deklarovalo nerobiť žiadne politické rozdiely a riadiť sa odbornou stránkou veci. Tento váš krok bez akéhokoľvek odborného argumentu, či diskusie sa tak javí.

Pán minister dovoľte mi vyjadriť udivenie a veľké znepokojenie nad rozhodnutím neposliniť železničnú dopravu na elektrifikovanej regionálnej trati (úsek Čadca – Skalité takým je), kde medzi jednotlivými spojmi v súčasnosti je aj viac ako 6 hodinová diera. Takýmto spôsobom sa železničná doprava nestane tou nosnou a čistou verejnou dopravou, čo ste aj sám deklaroval vo viacerých mediálnych správach v priebehu októbra tohto roka.

Taktiež je mi ľúto, že nie ste schopný nielenže dodržať deklarované skutočnosti, ktoré ste nám osobne napísal, a ktorého obsahom bolo potvrdenie posilnenia železničnej dopravy v skalitskej doline, ale nie je vaše ministerstvo ani schopné nám to slušne oznámiť s uvedením vecných a odborných argumentov.

V prílohe Vám zasielam Našu žiadosť zo dňa 7. 8. 2020 o riešenie urgentných otázok spôsobených výstavbou úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – štátna hranica SK/PL a Vaše stanovisko zo dňa 24.9.2020.

pdfPríloha č. 1

pdfPríloha č. 2


Dovoľte mi poprosiť Vás a Vašich úradníkov, neriešte veci, žiadosti z regiónov od stola, ale na základe skutkového stavu priamo v lokalitách a obciach.

Práve dnes som Vás chcel pozvať na 13. 12. 2020 na spoločnú jazdu po pridaní vlakových spojov na Skalitskej trati, žiaľ občania veria a úradníci menia. Pevne verím, že stanovisko ministerstva dopravy nie je konečné a dôjde k prehodnoteniu daného stavu.

Srdečne Vás pozývam na spoločný okrúhly stôl v našej obci Skalité, kde by sme s Vami radi prerokovali požiadavky obcí Skalité – Čierne – Svrčinovec.

S pozdravom starosta obce Skalité

PaedDr. Jozef Cech

O túto tému sa budeme naďalej zaujímať, požiadali sme o vyjadrenie príslušné úrady. Správu budeme aktualizovať.

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: