scitanie obyvatelov vysledkyPo porovnaní údajov zo sčítania obyvateľov v okrese Čadca sme sa pozreli na okres Kysucké Nové Mesto. Aj tu sa zaznamenal pokles celkového počtu obyvateľov okresu.

Celkové počty obyvateľov

V Kysuckom Novom Meste sa uvádza celkovo 14 660 obyvateľov. Obcou s najvyšším počtom obyvateľov je Nesluša - 3 165 osôb, za ňou nasleduje Kysucký Lieskovec s počtom 2 378 osôb a Ochodnica - 1 922 osôb. Najmenej obyvateľov je v Rudinke - 397 osôb. Zastúpenie mužov a žien je v okrese približne rovnaké.

Porovnanie so sčítaním v roku 2011

Celkový počet obyvateľov v okrese Kysucké Nové Mesto je v súčasnosti 32 699. V porovnaní s rokom 2011 ide o pokles, vtedy zaznamenali 33 381 obyvateľov. Počet obyvateľov klesol v Kysuckom Novom Meste – v súčasnosti je to 14 660, v roku 2011 sa uviedol počet 15699 obyvateľov.

Počet obyvateľov v Nesluši poklesol mierne – v roku 2011 to bolo 3199 obyvateľov, teraz je to 3 165 osôb. V Kysuckom Lieskovci počet obyvateľov mierne narástol – v roku 2011 to bolo 2349 obyvateľov, v súčasnosti je to 2 378 osôb. Približne rovnaký je počet obyvateľov v Ochodnici – momentálne sa uvádza 1 922 osôb , v roku 2011 to bolo 1933.

Územná jednotka Spolu
Dolný Vadičov 513
Horný Vadičov 1679
Kysucké Nové Mesto 14660
Kysucký Lieskovec 2378
Lodno 971
Lopušné Pažite 441
Nesluša 3165
Ochodnica 1922
Povina 1138
Rudina 1814
Rudinka 397
Rudinská 1015
Snežnica 1085
Radoľa 1521

pozrite si celú tabuľku >>

Počet obyvateľov nad 65 rokov

Najviac obyvateľov vo veku nad 65 rokov je v Nesluši, kde sa uvádza 498 osôb v tejto vekovej kategórii pri počte 3 165 obyvateľov. Podobné počty obyvateľov vo veku nad 65 rokov sú v dvoch obciach, ktoré sa však rozlišujú celkovým počtom obyvateľov. V Radoli sa uvádza počet 276 obyvateľov vo veku nad 65 rokov, obyvateľov je celkovo 1 521. 272 obyvateľov vo veku nad 65 rokov je v Rudine, kde je však vyšší počet obyvateľov celkovo, a to 1 814.
Celkovo je v okrese 69,12 % produktívom vek (15-64 rokov) a 15,63 % v poproduktívnom veku (65 a viac rokov).

Územná jednotka Spolu
Dolný Vadičov 513
Horný Vadičov 1679
Kysucké Nové Mesto 14660
Kysucký Lieskovec 2378
Lodno 971
Lopušné Pažite 441
Nesluša 3165
Ochodnica 1922
Povina 1138
Rudina 1814
Rudinka 397
Rudinská 1015
Snežnica 1085
Radoľa 1521

pozrite si celú tabuľku >>

Trvalé bydlisko v meste alebo na vidieku

Ako celkový počet obyvateľov okresu Kysucké Nové Mesto sa uvádza 32 699 osôb, z toho 44,83 % žije v meste, 55,17 % na vidieku.

Územná jednotka Spolu
Okres Kysucké Nové Mesto 32699

pozrite si celú tabuľku >>

Počet obyvateľov podľa národnosti

V okrese Kysucké Nové Mesto sa uvádza celkový počet obyvateľov 32 699, z nich má slovenskú národnosť 31 036 osôb. Českú národnosť má 170 osôb, maďarskú 22 osôb, poľskú 15 osôb, ukrajinskú 13 osôb, rómsku 11 osôb.
V okrese sú aj obyvatelia s vietnamskou národnosťou – 9 osôb, rusínskou - 7 osôb, bulharskou - 4 osoby, ruskou - 5 osôb a talianskou - 5 osôb.

Územná jednotka Spolu slovenská
slovenská (%)
Dolný Vadičov 513 503 98,05
Horný Vadičov 1679 1626 96,84
Kysucké Nové Mesto 14660 13764 93,89
Kysucký Lieskovec 2378 2245 94,41
Lodno 971 947 97,53
Lopušné Pažite 441 432 97,96
Nesluša 3165 2916 92,13
Ochodnica 1922 1865 97,03
Povina 1138 1099 96,57
Rudina 1814 1748 96,36
Rudinka 397 383 96,47
Rudinská 1015 971 95,67
Snežnica 1085 1056 97,33
Radoľa 1521 1481 97,37

pozrite si celú tabuľku >>

Pozrite si aj:

autor: redakcia
foto: P. Šugho

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: