lubomir janoskaNástupníctvo rodinných firiem a urýchlenie výstavby diaľnice D3preEurópu. Ľubomír Jánoška ako predseda podnikateľov dolných Kysúc v posledných rokoch pracoval najmä na týchto dvoch projektoch.

Momentálne sa zameriavame na opatrenia v súvislosti s epidémiou a prioritou sa stala ochrana zdravia rodiny, zamestnancov, spoločnosti. Prísne dodržujeme pravidlá vydané vládou SR a nad rámec sme prijali radu interných pravidiel. Obmedzili sme vstup do areálov a urobili maximum na dodržiavanie hygieny. Zdravie sme povýšili nad výsledky. Samozrejme sme prijali radu krátkodobých aj dlhodobých opatrení v ekonomickej oblasti. Sme vo veľmi prísnom režime a prehodnocujeme ekonomický plán a investície. Predpokladáme, že to bude ťažký rok, ale zároveň rozmýšľam nad budúcnosťou.

Je jasné, že recesia ekonomiky začala už v minulom roku a epidémia ju urýchli. Veľkosť krízy sa ešte nedá odhadnúť, ale história veľa napovie.

Pohľad do minulosti

Podľa Antona Špiesa v jeho knihe o remeslách a cechoch bolo Kysucké Nové Mesto v 16. až 19. storočí jedno z najremeselnejších mestečiek v Uhorsku. Séria politických rozhodnutí, epidémií a požiarov na prelome 19.-20. storočia spôsobili krízu a úpadok hospodárstva Kysúc. Spôsobil chudobu, vysťahovalectvo a Kysuce sa zaradili medzi najchudobnejšie regióny Uhorska, neskôr ČSR.

Potom prišla 1. svetová vojna vojna, povojnová celosvetová kríza a nakoniec 2. svetová vojna. Počet hospodárskych podnikov sa dal spočítať na prstoch jednej ruky. Po 1948 nastal projekt industrializácie Kysúc, ktorý priniesol rozmach miest, veľkých podnikov a obyvateľstva. S dnešného pohľadu sa jednalo o sociálne inžinierstvo, ktoré umelo zmenilo ráz krajiny aj obyvateľstva. Ekonomická neudržateľnosť systému sa prejavila po 1989, keď sa rozpadol plánovaný trh a skrachovali najväčšie podniky Kysúc - ZVL KNM, Tatra Čadca, Pratex Čadca, Drevina Krásno nad Kysucou, Rozvoj Kysucké Nové Mesto...  Krízu spojenú s rozpadom trhov si ešte pamätáme. Kysuce mali vyše 25% nezamestnanosť. Toto obdobie trvalo desaťročie. Veľa ľudí odišlo pracovať mimo región, ale aj podnietilo vznik množstva súkromných firiem, ktoré začali postupne znižovať nezamestnanosť. Veľké zníženie nezamestnanosti priniesol až príchod veľkých investorov v automobilovom priemysle.

Kríza 2007-2010, priniesla opäť výrazné zhoršenie ekonomiky, ale z môjho pohľadu bola menšia ako tá po 1989. Rada opatrení vlád, šrotovné a podpora EU v podobe eurofondov bola úspešná a hospodárstvo sa podarilo udržať v raste.

 

Po 1989 nastala veľká kríza ekonomiky, spojená z rozpadom RVHP, východných trhov.

Nezamestnanosť sme sa ako Združenie podnikateľov Slovenska rozhodli riešiť aj výstavou, kde sme propagovali prácu našich členov. Myslím si že, výstava mala dosah na vznik množstva firiem v regióne Kysúc. Tento aspekt je v dejinách Kysúc úplne zabudnutý.

kysuceV starých Kysuciach je o tom veľa článkov (1992-1996)

Dávam si otázku: sme v kríze a epidémia to urýchľuje, alebo epidémia spúšťa krízu?

Ale odpoveď je rovnaká. Čakajú nás ťažké chvíle, podobné tým po 1989 a 2008. Spomalenie ekonomiky, neistota a nezodpovedatelné otázky sú presne ako po 1989.
Bude to chcieť obrovské nasadenie, obetu a tvorivú invenciu to všetko prekonať. Ale dnes vieme, že sa to dá, ide všetko zvládnuť.

 

 

Preto sa opäť vraciam k mojim dvom projektom

Diaľnica D3 KNM-CA môže byť ohromným infraštruktúrnym projektom EU na záchranu ekonomiky a zamestnanosti. Bez vládnej podpory sa veľká ekonomika nerozbehne. Naša aktivita aby sme mali pripravené projekty na výstavbu D3 sa v tomto zmysle môže javiť ako prezieravá. Chystáme sa k novému ministrovi dopravy, do strategickej dopravy vstúpila Žilinská župa a pokračujeme v práci na EK EU. Veríme, že nám to pomôže preklenúť ťažké obdobie.
Bez nasadenia to nepôjde.

V projekte rodinných firiem bude práca ešte ťažšia. Dnes vieme, že rodinné firmy tvoria vyše 60% zamestnanosti. Musíme zrovnoprávniť tieto firmy s korporátmi a cez združenia zamestnávateľov požadovať aby vláda, mestá pomohli živnostníkom, malým firmám v opatreniach na prekonanie krízy. Veľa týchto firiem je v generačnej výmene. Pre nastupujúcu generáciu to bude ťažká skúška. Podobne ako pre nás po 1989.

Modernizácia strojárskych firiem na Kysuciach. Foto: KOMAD, Techberg s.r.o.

Ideme na to! Zvládneme to!

Ing.Ľubomír Jánoška
predseda podnikateľov Dolných Kysúc
D3preEurópu
VUC-mobilita

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: