cestovanie ceskoPotrebujete ísť do Českej republiky a neviete, čo treba splniť prípadne čím s preukázať? Od 10. mája 2021 je Slovensko pre Česko zaradené medzi krajiny so stredným rizikom nákazy - oranžové, menia sa tým aj podmienky vycestovania do Česka. 

Vzhľadom na našu polohu a to že sme susediaci s Českou republikou býva veľmi častá otázka či a za akých podmienok môžeme vycestovať do Česka. Prinášame vám aktualizované podmienky vstupu do Českej republiky.

V praxi to znamená, že slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín.
Pred vstupom do ČR je potrebný vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

 • Po príchode do Česka nie je potrebné zostať v domácej izolácii.
 • Po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín: v oranžovej alebo červenej krajine (podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska) 

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín (okrem občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte v ČR a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČR, ktorí sa vracajú do ČR individuálnou dopravou – nie verejnou;
 • v prípade ich vstupu z oranžovej krajiny (zo Slovenska) individuálnou dopravou je možné namiesto vykonania antigénového alebo RT- PCR testu pred vstupom do ČR tieto testy vykonať na vlastné náklady aj v ČR, do 5-tich dní, po vstupe na územie ČR).

Podmienky pre cestujúcich z červených krajín

 • pri vstupe z červených krajín následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní (môže byť aj skôr) od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi),
 • pri príchode z červenej krajiny do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa), pri príchode z oranžovej krajiny (zo Slovenska) nie je potrebné zostať v domácej izolácii.
 • po dobu 14 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95,P2,DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Od 4. mája 2021 je pre cestovanie do Českej republiky platné nové ochranné opatrenie, ktoré upravuje podmienky vstupu do ČR.

Osoby, ktoré boli očkované na území Českej republiky a ktorým bol vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctva ČR, môžu po uplynutí 14 dní od úplného ukončenia očkovania cestovať z oranžových a červených krajín EÚ bez nutnosti testovania a bez obmedzenia voľného pohybu na území ČR. Táto výnimka sa netýka ciest z veľmi vysoko rizikových krajín (tmavo červených) krajín EÚ.

Podmienky cestovania z veľmi vysoko rizikovej krajiny

Česká vláda rozhodla 27. apríla 2021 o sprísnení podmienok cestovania pre krajiny s extrémnym rizikom nákazy a zároveň rozšírila ich zoznam o Indiu. Cestovanie do týchto krajín je zakázané a je zakázaný tiež vstup do ČR. Zo zákazu vstupu majú výnimku českí občania, osoby s pobytom v ČR a ich rodinní príslušníci. Pred príchodom z týchto krajín musia cestujúci vyplniť príjazdový formulár a disponovať negatívnym PCR testom. Do 24 hodín pro príchode do ČR musia podstúpiť PCR test a zostať v samoizolácii, ktorú je možné ukončiť až negatívnym výsledkom druhého PCR testu, ktorý môže byť vykonaný najskôr desiaty deň po príchode. Tranzit z týchto krajín nie je dovolený.

Ministerstvo zdravotníctva ČR predĺžilo zákaz cestovania do krajín s extrémne vysokým rizikom nákazy COVID-19. Súčasné opatrenie je predĺžené do 31. mája 2021.

Občania ČR, ich rodinní príslušníci, občania EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte a cudzinci s povolením na trvalý pobyt v ČR

Od 5. apríla 2021 Ministerstvo zdravotníctva ČR opatrením upravilo podmienky pre návrat zo zahraničia z hľadiska požiadavky na test pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov, občanov EÚ s vydaným certifikátom o prechodnom pobyte a cudzincov s povolením na trvalý pobyt v ČR. Po novom budú tieto osoby mať povinnosť podstúpiť test pred vstupom na územie ČR len pri návrate z krajín veľmi vysokým rizikom nákazy (tmavo červená kategória). Ak sa tieto osoby vracajú z krajín s vysokým rizikom nákazy - červená kategória a z krajín zo stredným rizikom nákazy - oranžová kategória sa bude AG/PCR test pred návratom do ČR požadovať len v prípade, že daná osoba použije na návrat verejnú dopravu. Občania EÚ/SR, ktorí nie sú rezidentmi v ČR musia naďalej pri vstupe disponovať AG/ PCR testom.

Súčasťou opatrenia zostáva tiež povinnosť podstúpiť RT-PCR test a to najneskôr 5 dní po návrate do ČR. Dovtedy musí byť dotyčná osoba v samoizolácii. Zostáva tiež povinnosť vyplniť pred návratom príjazdový formulár. Tieto povinnosti neplatia len pre krajiny s nízkym rizikom nákazy (zelená kategória).

Osoby, ktoré sa vrátili z oranžovej, červenej a tmavočervenej kategórie krajín sú povinné nosiť po dobu 14 dní respirátor všade mimo domov, a to i vo vonkajších priestoroch. 

cesko cestovatelska mapaCestovateľský semafor Českej republiky, zdroj Ministerstvo zahraničných vecí ČR

Výnimky

Výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár a predložiť výsledky PCR alebo antigénového testu:

 • pracovníkov medzinárodnej dopravy,
 • tranzit cez územie ČR do 12 hodín, pre osoby tranzitujúce pozemnou cestou platí povinnosť pred vstupom na územie ČR disponovať písomným potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín alebo RT PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.
 • odôvodnené neodkladné cesty do a z ČR do 12 hodín, sú obmedzené za účelom: výkonu podnikateľskej činnosti a obchodné cesty, obstaranie základných životných potrieb, zdravotná starostlivosť, neodkladné úradné záležitosti, pohreby.
 • deti mladšie ako 5 rokov
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu
 • občania EÚ/SR, ktorí nemajú klinické príznaky ochorenia COVID-19, prekonali ochorenie COVID-19 a absolvovali izoláciu v stanovenom rozsahu z dôvodu pozitívneho výsledku RT -PCR testu a to podľa pravidiel ČR alebo iného členského štátu EÚ, pričom od prvého pozitívneho výsledku RT PCR testu uplynulo aspoň 14 dní, nie však viac ako 90 dní (potrebné predložiť potvrdenie od lekára v ČR alebo EÚ o absolvovaní izolácie po pozitívnom RT-PCR teste)
 • Osoby, ktoré boli očkované na území Českej republiky a ktorým bol vystavený certifikát Ministerstva zdravotníctva ČR, môžu po uplynutí 14 dní od úplného ukončenia očkovania cestovať z oranžových a červených krajín EÚ – platí povinnosť pred vstupom vyplniť Príjazový formulár

 Uvedené pravidlá sa vzťahujú na príchod cudzincov, ako aj na návrat českých občanov a rezidentov späť do ČR.

Viac informácií nájdete aj na stránke ministerstva >>

Upozorňujeme najmä na pravidlá pre:

ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory, verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy; povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre

Aktualizované podmienky k 24.5.2021: Aktuálne podmienky vstupu do Českej republiky

Autor: redakcia
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: