povina skola3O tom, ako bude vyzerať návrat do školského režimu po koronavíruse COVID-19 rokovali na pôde Základnej školy v Povine. 

Dodržiavanie hygienických opatrení, ranný zdravotný filter, nastavenie školského vyučovania, obedov i školskej družiny boli témami dnešného rokovania riaditeľa, pedagogických zamestnancov i starostky obce Povina.

„Keď prišlo usmernenie, že od 1. júna môžu byť otvorené školy i školské zariadenia, hneď som volala našim pani učiteľkám. Začali sme hľadať spôsoby, ako deti motivovať k návratu do školského režimu. Riešenie sme našli v tzv. „piknikovom“ vzdelávaní, pri ktorom deti budú tráviť vyučovanie vonku, školské lavice vymenia za deky a pohodlie v tráve“, dodala starostka obce Alena Dudeková.
Od júna otvoríme materskú školu, základnú školu i školský klub, čím chceme pomôcť aj rodičom, ktorí sa opäť môžu vrátiť do práce, pričom o ich deti bude postarané.
Starostka obce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Povine ďakuje všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za synergiu i ochotu pri zvládaní krízovej situácie vyvolanej koronavírusom COVID-19.

Foto: Povina

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: