omsa pod starym dielom nova bystricaV sobotu 28. 9. 2019 sa v obci Nová Bystrica na mieste pôvodného cintorína v lokalite Pod Starým dielom uskutočnila už štvrtý rok po sebe slávnostná svätá omša, ktorú celebroval pán farár Mgr. Pavol Herud.

Omšu tu každoročne organizuje Klub turistov Nová Bystrica pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, ktorý sa v minulosti v Novej Bystrici slávil ako jeden z najväčších sviatkov v roku (podľa archívnych dokumentov preukázateľne od roku 1832). Cintorín, na ktorom sa slávnostná omša konáva, bol donedávna zabudnutým miestom, napriek faktu, že sa na ňom zachovali zvyšky kamenného oplotenia pochádzajúce z druhej polovice 18. storočia. Cintorín sa prvý krát v dokumentoch spomína už v roku 1728, kedy bola Nová Bystrica ešte filiálkou farnosti v Starej Bystrici. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1767 bol na cintoríne vybudovaný kríž. Cintorín slúžil miestnemu obyvateľstvu až do roku 1822, kedy sa zriadil terajší cintorín v Novej Bystrici.

omsa pod starym dielom nova bystrica 2Pod starým cintorínom ľudovo označovaným aj „cinter Kýčerka“ v rokoch 1836-37 vytesal miestny kamenársky majster Jozef Kuric sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá dnes stojí pred kostolom sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Táto socha postavená dlhší čas po skončení prevádzky cintorína mala pripomínať okoloidúcim, že vstupujú na posvätné miesto, kde ležia pozostatky tisícok obyvateľov Bystrickej doliny. Socha sa však presunula a na cintorín sa zabudlo. Z úcty k svojim predkom sa v roku 2016 podujal Spolok priateľov Bystrickej doliny spoločne s Klubom turistov Nová Bystrica a za asistencie obce Nová Bystrica na obnovenie kríža na starom cintoríne spoločne s osadením informačnej tabule, ktorá okoloidúcim podáva správu o dôležitosti a posvätnosti tohto miesta.

Najmä zásluhou Klubu turistov Nová Bystrica na čele s PhDr. Monikou Halvoníkovou sa zaviedla a udržala tradícia každoročnej svätej omše na tomto mieste, čím si každoročne uctievame pamiatku svojich predkov, ktorí pred stáročiami v tomto krásnom, ale tvrdom kraji ťažko pracovali, aby tu zanechali svoj odkaz, nás. Oni obce v Bystrickej doline vybudovali a my im aspoň touto formou prejavujeme svoju vďaku. Vďaku je treba vyjadriť všetkým členom Klubu turistov v Novej Bystrici za nezištnú prácu, ktorú každoročne vykonávajú pri príprave cintorína na svätú omšu a rovnako pánovi farárovi Mgr. Pavlovi Herudovi za ochotu a pomoc.

Autor: PhDr. Marián Liščák, PhD.

omsa pod starym dielom nova bystrica 1

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: